Otevřené radnice nově už jen 3x do roka

Upraveno: 16.02.2020

Vedení opavské radnice začalo loni v únoru pořádat pravidelné besedy, v rámci kterých měli občané možnost diskutovat o nejrůznějších problémech spojených s chodem města. Besedy pod názvem Otevřená radnice probíhaly pravidelně každou první středu v měsíci vždy od 15.00 hodin v zasedací místnosti rady města na Hlásce. Aby se čelní představitelé města mohli lépe na jednotlivé otázky připravit a navíc přizvat také odborníky z jednotlivých oblastí, začaly se od září konat Otevřené radnice na předem připravená témata.

„Lidé měli možnost poslední čtyři měsíce loňského roku postupně diskutovat o práci městské policie, sociálních službách, dopravě a školství,“ uvedla tisková mluvčí radnice Lada Dobrovolná.

Zatímco prvních besed se zúčastnily desítky občanů, na několik posledních z nich jich přišla skutečně jen hrstka. Proto se vedení radnice rozhodlo omezit na tři Otevřené radnice ročně s tím, že budou mít občané opět možnost ptát se na otázky z jakékoliv oblasti života ve městě.

„ Na poslední tři Otevřené radnice nepřišlo nikdy více než 7 lidí, proto si myslím, že je opravdu škoda takto plýtvat časem vedoucích představitelů města, ale i úředníků, kteří byli připraveni na dotazy občanů odpovídat. Já osobně jsem Otevřené radnice moderovala, a musím říci, že se jich účastnili stále stejní občané, kteří navíc často pokládali stále stejné otázky,“ vysvětlila další důvody tohoto rozhodnutí Dobrovolná.

Redakce Hlásky vyzvala Opavany, aby napsali své náměty k diskusi na Otevřené radnici či jakékoliv návrhy na inovaci besed na adresu tohoto měsíčníku, ohlas však nepřišel ani jediný.

„I toto svědčí o tom, že by bylo zbytečné v budoucnu pořádat besedy každý měsíc, když o ně občané nemají zájem. Přesto jim možnost přijít se zeptat na cokoliv ponecháme, jen se sníží periodicita besed,“ doplnila Dobrovolná.

První Otevřená radnice v roce 2012 již proběhla a to počátkem ledna, kdy se hovořilo o investičních akcích města chystaných na letošní rok. Další beseda, tentokrát již opět na volné téma, proběhne první květnovou středu.

 

 

Publikováno dne 29.1.2012