Památky získaly příspěvek na opravu

Upraveno: 03.02.2020
Dvě památky v Opavě, dům na Dolním náměstí a bývalý minoritský klášter, dostaly v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón příspěvek na obnovu nemovitých kulturních památek.

Statutární město Opava ve spolupráci s Ministerstvem kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016 přidělilo na základě rozhodnutí Ministerstva kultury č. j. MK 56200/2016 OPP ze dne 7. 9. 2016 a usnesení Zastupitelstva Statutárního města Opavy č. 271/14 ZM 16 ze dne 25. 4. 2016 finanční příspěvek na obnovu nemovitých kulturních památek v Městské památkové zóně Opava takto:

  1. Bývalý minoritský klášter č. p. 342, parc. č. 1496/1 a 496/2, Masarykova tř. 39, k. ú. Opava-Město,
    rejstř. č. 24493/8-1283/2  ve výši 134.401,-Kč.
  2. Dům č. p. 114, Dolní náměstí 5, k. ú. Opava-Město, rejstř. č. 26854/8-1296 ve výši 76.973,-Kč.

Koordinátor Programu regenerace MPZ: 
Ing. Lucie Marcalíková, odbor hlavního architekta a územního plánu, odd. památkové péče
tel. 553 756 861, lucie.marcalikova@opava-city.cz