Park na náměstí svaté Hedviky bude revitalizován

Upraveno: 22.02.2020

Opavská radnice v současné době připravuje v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Přitažlivé město projekt regenerace parku na náměstí sv. Hedviky. Cílem této investiční akce je zatraktivnit tuto klidovou zónu v blízkosti centra města a zároveň vytvořit podmínky pro volnočasové aktivity všech věkových skupin, zejména pak dětí a mládeže.

„Počítáme s kompletní revitalizací tohoto prostoru. Budou rekonstruovány všechny zpevněné plochy, nové bude veřejné osvětlení a mobiliář. Změn doznají rovněž tamní sportoviště, která jsou již v nevyhovujícím stavu. V neposlední řadě budou díky novému trasování chodníků vytvořeny dva oddělené okruhy pro in-line bruslení, z nichž jeden bude pro větší dětí a druhý pro menší děti,“ říká Martin Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování.

Tento projekt může být realizován díky tomu, že v rámci Integrovaného plánu rozvoje města zůstaly volné evropské peníze. Předpokládané náklady díla by měly dosáhnout cca 8 milionů korun, přičemž 85 % uhradí Evropská unie.