Parkování je problém, věž ale lidé nechtějí

Upraveno: 14.11.2022
Ilustrační obrázek

Pokud by město v blízkosti vašeho bydliště postavilo parkovací věž, měl byste zájem o zakoupení garantovaného místa a mít tak jistotu, že budete mít svůj vůz kde odstavit?

Opavská radnice testovala mezi občany Kateřinek zájem o případnou stavbu parkovací věže. S prudkým nárůstem počtu vozidel totiž kapacita stávajících parkovišť už dávno nestačí. A to i přesto, že se v nedávné minulosti tato kapacita navyšovala. Na klasický nadzemní parkovací dům není v Kateřinkách dostatek vhodných ploch v majetku města. Podzemní parkoviště by pak bylo neúnosně drahé. Jednou z možností, jak rychle problém aspoň částečně vyřešit, je právě stavba parkovacích věží. Město by tuto jednoduchou stavbu postavilo, zájemci by v ní mohli mít za úplatu blokované místo. V období od 8. srpna do 9. září se online dotazníkového šetření zúčastnilo 305 respondentů a jeho papírové verze pak pouze 13 respondentů, dohromady se průzkumu zúčastnilo 318 občanů. Nejčastěji ve věku od 26 do 35 let.

Z dotazníku vzešlo, že potřebu vybudování nových parkovacích míst v Kateřinkách cítí dohromady 82 % respondentů. V případě vybudování parkovací věže na ulici Antonína Sovy by zde mělo zájem parkovat pouze 43 % Kateřinských. Co se koupě místa týče, za stanovenou částku v rozmezí 400 000 – 600 000 korun by si místo koupily pouze 4 % respondentů, avšak 19 % respondentů by bylo ochotno koupit si parkovací místo za nižší částku, nejčastěji v rozmezí 100 000 – 200 000 korun. Zhruba 6 % respondentů pak uvažuje o případném pronájmu místa. Městský projektový tým bude s těmito daty i nadále pracovat a navrhne nové možnosti, jak parkování v Kateřinkách řešit.

Roman Konečný
Tiskové oddělení