Parkoviště na Masařské dostalo nový kabát

Upraveno: 21.06.2024
Ilustrační obrázek

Dlouhá desetiletí to byla ostuda města, která hyzdila historické centrum Opavy. Parkoviště na Masařské bylo plné zalátaných výmolů. Město zde plánovalo stavbu parkovacího domu, ale na to nedostalo povolení od památkářů. Proto se vedení rozhodlo zchátralou plochu opravit.

Kromě parkoviště prošly rekonstrukcí i příjezdové cesty a veřejné osvětlení.

„Parkovací plochy pro osobní vozidla byly navrženy s kolmým stáním a s obousměrnými jízdními pásy mezi parkovacími místy. Díky novému dispozičnímu řešení vznikly mezi parkovacími plochami dva zatravněné pásy, ve kterých jsou vysázeny okrasné dřeviny a nižší výsadba. Oproti původnímu vzhledu, který dělal městu ostudu, teď Masařská vypadá mnohem lépe,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Zpevněné plochy komunikací byly provedeny s dlážděnými kryty (drobná a mozaiková žulová kostka, betonová dlažba). Parkovací plochy byly nasvětleny pomocí nového veřejného osvětlení umístěného na pěti stožárech, na každém jsou dvě svítidla.

„V průběhu realizace akce byla stavba pozdržena z důvodu provádění záchranného archeologického výzkumu v místech dotčených výsadbou dřevin a umístěním sloupů veřejného osvětlení, jelikož se jedná o území s archeologickými nálezy,“ vysvětlil provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek.

Dále během stavby došlo k mírnému odkrytí sklepních prostor původní historické zástavby, které nebyly doposud nijak sanovány. S ohledem na tuto skutečnost a na značné množství stavební sutě v podloží nebylo možné provést řádné zhutnění nutné pro zajištění stabilního podloží pod vozovkou a parkovacími plochami, a proto bylo rozhodnuto o dodatečném zpevnění podkladních vrstev nad rámec projektové dokumentace, a to zřízením dvaceticentimetrové betonové vrstvy vyztužené ocelovou síťovinou. Tato úprava byla zrealizována na celé ploše rekonstruovaných pojízdných ploch.

Akce vyšla na necelých 10 milionů korun bez DPH a celou ji hradilo město Opava.

Roman Konečný, tiskové oddělení