Pavla Brady byla zvolena do čela představenstva Slezského fotbalového klubu

Upraveno: 16.02.2020

Dnes se sešla valná hromada SFC Opava a odvolala všechny stávající členy představenstva společnosti, tj. předsedu představenstva Ing. Marka Veselého a místopředsedy představenstva Ing. Václava Klučku a Ing. Daniela Bennu. Zároveň zvolila nové členy představenstva, kteří se ihned po skončení valné hromady sešli a zvolili předsedkyní Ing. Pavlu Brady, další dva členové, pan Ondřej Těšina a Ing. Václav Klučka, se stali místopředsedy.

Dalším bodem jednání bylo odvolání všech stávajících členů dozorčí rady společnosti, tj. předsedy dozorčí rady Ing. Miroslava Drössslera a členů, tedy pana Jana Fleischera a pana Davida Horáka. Nově byli zvoleni jako členové dozorčí rady Ing. Miroslav Drössler, Ing. Radim Vedra a pan Rostislav Vojáček. Dozorčí rada se v nejbližší době sejde a zvolí si svého předsedu.

Nové představenstvo se teď bude podrobně seznamovat s chodem klubu, aby mohlo vytvořit vizi, kam bude v budoucnu fotbalový klub směřovat:

„Nová vize se bude formulovat až poté, kdy bude upřesněno, jaké má klub uzavřeny smlouvy a to především s hráči a se zaměstnanci, také se musíme seznámit se všemi závazky klubu a jeho finanční situací,“ vysvětlila nově zvolená předsedkyně Pavla Brady a na závěr dodala: “Je důležité se seznámit se všemi potřebnými informacemi a provést důkladnou analýzu, teprve poté je možné činit jakékoliv další rozhodnutí a kroky.“

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí