Peněz z EU pro malé obce bude méně, úspěch zajistí lepší vzájemná spolupráce

Upraveno: 19.02.2020

Peněz z evropských fondů po roce 2014 pro malé obce bude méně. Prostředky nabídne hlavně Program rozvoje venkova, Operační program Životní prostředí i nově vznikající Integrovaný regionální operační program. Aby obce byly úspěšné, musí se zaměřit na osvědčené postupy a nové trendy ve spolupráci. S takovými závěry se uskutečnila konference Příležitosti pro obce 14. února 2013 v Ostravě. Akce se zúčastnilo 40 starostů a další stovka zástupců měst, místních akčních skupin (MAS) a organizací z Moravskoslezského kraje. Konference je součástí programu Chytřejší kraj, který lidi a organizace v kraji připraví na čerpání evropských peněz po roce 2014. Uspořádala ji Regionální rada Moravskoslezsko.

„Zkušenost říká, na co evropské peníze umíme a můžeme využít. Není přitom potřeba zavádět nové trendy a inovace, stavět něco nového. Potřebujeme peníze hlavně na infrastrukturu v podobě silnic a vybavenosti. I zdařilá rekonstrukce školy je užitečná a posouvá život v obci kupředu,“ tvrdí Rudolf Bilko, starosta Vendryně. Za posledních sedm let v obci přibyla nová kanalizace, společenské a kulturní centrum nebo chodba, která propojila polskou a českou základní školu. „Přestože je získat evropské peníze někdy až nesmyslně administrativně náročné, jsou dotace i do budoucna velkou výzvou a příležitostí,“ poukazuje Bilko, co by se mělo změnit.

„Peněz z evropských fondů pro malé obce bude méně než v posledních sedmi letech. Česká republika vyjednala 517 miliard korun na léta 2014-2020. Je to obrovská částka a velká příležitost k rozvoji. Zároveň je to o téměř o čtvrtinu méně, než bylo k dispozici na léta 2007-2013. Malé obce to samozřejmě také pocítí,“ říká David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde schvalují a proplácejí žádosti o evropské peníze. Od roku 2007 úřad podpořil přes 180 projektů malých obcí dotací 1,4 miliardy korun.

V programu konference byly také semináře na téma MAS a přeshraniční spolupráce. „Jednou z cest, jak být úspěšnou malou obcí, je zapojit se do činnosti místních akčních skupin a programu Leader. Prostředků bude méně, je potřeba spolupracovat a využívat dotace smysluplně,“ komentuje Jiří Krist, místopředseda Národní sítě MAS. Účastníci diskuze mezi zástupci MAS a Národní sítě MAS v ČR se shodli na potřebě koordinace při zpracování strategií a vzájemné spolupráci.

„V Moravskoslezském kraji působí řada odborníků, kteří chtějí aktivně přispět k přípravě budoucích operačních programů. Jako další iniciativu programu Chytřejší kraj v březnu zorganizujeme diskusní kulaté stoly, kde mohou odborníci a další zájemci formulovat podněty a připomínky k ministerským návrhům operačních programů,“ vybízí Sventek.

Prezentace z konference je na stránkách Regionální rady Moravskoslezsko (http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/737/). Na www.chytrejsikraj.cz se zájemci dozví všechny novinky o přípravách na budoucí čerpání evropských peněz.

Regionální rada Moravskoslezsko v letech 2007-2013 zodpovídá za uplatnění přibližně 19 miliard korun z evropských fondů v Moravskoslezsku. Doposud podpořila přes 750 projektů dopravní infrastruktury, veřejných služeb, rozvoje měst a venkova, cestovního ruchu nebo regenerace brownfields dotací více než 16,5 miliard korun.

Mgr. Michal Sobek manažer vnější komunikace

Regionální rada Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava tel.: + 420 552 303 549, mobil: +420 725 743 531

mailto:michal.sobek@rr-moravskoslezsko.cz www.rr-moravskoslezsko.cz