Petice strážníků byla kontrolním odborem magistrátu vyhodnocena jako neopodstatněná

Upraveno: 19.02.2020

Část zaměstnanců Městské policie Opava začátkem dubna tohoto roku podepsala a předala petici vedení Statutárního města Opavy. Petice byla přijata v souladu s Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností a zaevidována oddělením kontroly Magistrátu města Opavy. Její obsah směřoval proti činnosti vedení Městské policie Opava a k odvolání p. Mgr. Milana Kokoře z funkce ředitele.

Petice byla kontrolním odborem shledána v celém svém rozsahu jako neopodstatněná, a proto primátor SMO prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. neshledal důvody k odvolání ředitele Městské policie Opava.

O těchto skutečnostech byli strážníci MPOL osobně informováni primátorem Statutárního města Opavy na pracovním setkání konaném dne 13. 6. 2013, kde pan primátor na závěr vyzval strážníky ke zklidnění situace na Městské policii v Opavě.

Petra Stonišová Mluvčí MPOL