Po deseti letech se zvýší nájem v městských bytech

Upraveno: 02.12.2019
Ilustrační obrázek
Od 1. ledna 2020 se navýší nájemné v městských bytech, které již léta stagnovalo. Od roku 2010 bylo stanoveno na 50,02 za metr podlahové plochy, rada města nyní rozhodla o jeho navýšení na 70 Kč/m2 .

Od 1. ledna 2020 se navýší nájemné v městských bytech, které již léta stagnovalo. Naposledy se zvyšovalo v roce 2010, od té doby bylo stanoveno na 50,02 Kč za metr podlahové plochy. Komerční nájmy mezitím značně vzrostly, podle údajů realitních makléřů zveřejněných v médiích se loni vyšplhaly na 144 Kč a letos dokonce na 153Kč/m2.

Rada města rozhodla zvýšit nájemné od 1. ledna příštího roku na 70 Kč za metr čtvereční podlahové plochy bytu. Stále nejsme ani na polovině nájmu komerčního. Stanovená částka je myslím i nadále pro žadatele o městský byt více než vstřícná,“ uvedl náměstek primátora Igor Hendrych.

Zvýšení se bude týkat všech nájemníků městských bytů s výjimkou těch, kterým byly byty přiděleny již na základě výběrového řízení a jejichž současné nájemné je už nyní vyšší než 70 Kč/m2. Město obešle předem nájemníky dopisem a s novými podmínkami nájmu je seznámí.

Město nemá povinnost vlastnit byty, přesto je stále držíme a staráme se o ně. Chceme se chovat sociálně, mít možnost nabídnout je těm, kteří to potřebují. Na druhé straně se ale musíme chovat i jako řádní hospodáři. Nájemníci městských bytů volají po jejich opravách, souhlasíme s tím, že do řady z nich je potřeba zainvestovat, ale musí to být z čeho hradit,“ vysvětlil primátor Tomáš Navrátil.

Na nájmech za byty město vybere ročně cca 19,5 milionů Kč, za nebytové prostory pak zhruba 9,5 milionu. Radní se shodují, že by se část z vybraných činží měla vždy zpětně investovat právě do jejich údržby. Momentálně finišují práce na revitalizaci bytového bloku na Horním náměstí za 17 milionů korun. V uplynulých letech byly opraveny domy na ulicích Hrnčířská a Mezi trhy, na výměnu oken, střech a zateplení budov tady bylo proinvestováno více než 31 milionů. Dalších zhruba 7 milionů se pak každoročně vynaloží na běžnou údržbu, jako je výmalba, drobné opravy, výměna dlažby či např. kuchyňské linky. „Navýšením nájmu budeme mít na opravy a údržbu domů ve vlastnictví města více penězkaždoročně konkrétně až o 5,7 milionu,“ dodal náměstek Hendrych s tím, že v následujících třech letech má město za pomocí dotací v plánu zateplit další domy na Hrnčířské, Masarykově a Hobzíkově ulici.

Již v červnu radní schválili také úpravu zásad pro pronajímání městských bytů. Žadatelé musí i nadále doložit svou bezdlužnost vůči městu a jeho organizacím i skutečnost, že nejsou vlastníky žádného objektu k bydlení. Nově byla zavedena povinnost doložit výši měsíčního čistého příjmu žadatele, která prokáže jeho schopnost hradit náklady spojené s budoucím bydlením. „Město tímto způsobem rozhodně nestanovuje diskriminační kritérium pro zájemce s nižšími příjmy, ale pouze sleduje svůj legitimní zájem, aby byl žadatel schopen hradit navrženou výši nájemného společně s dalšími náklady na bydlení. Každý, kdo podá žádost, má přitom právo na její individuální projednání v radě města. Ta má možnost odchýlit se v konkrétním případě od obecných pravidel v zásadách,“ vysvětlila mluvčí města Lada Dobrovolná.

Upravena byla i doba trvání nájemních smluv. Po uplynutí prvního roku, kdy se uživatel bytu osvědčí a prokáže se jako bezproblémový, již nebudou uzavírány smlouvy na dobu neurčitou, ale pouze na dobu určitou 3 let a to opakovaně.

Městské byty se budou i nadále přidělovat na základě výběrového řízení, které je založeno na principu nabídky výše měsíčního nájemného za metr čtvereční podlahové plochy. Tu zájemce uvede ve formuláři „Žádost o pronájem městského bytu“, umístěného na webových stránkách města.Pořadí žadatelů se pak stanovuje následovně: „Nejvýše se umístí nabídka, která se nejvíce blíží nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt, přičemž k tomuto průměru se navíc připočte 0,5 % za každého žadatele na konkrétní byt,“ uvedl Jiří Lehnert z odboru majetku s tím, že tento systém se osvědčil.

Město má ve svém vlastnictví celkem 551 bytů. Všechny jsou obsazeny, pokud se nějaký uvolní, je ihned nabízen, mimo jiné i na webových stránkách města, opět k pronájmu.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí