Po Opavě budou rozmístěny nové kontejnery na textil

Upraveno: 20.02.2020

Město uzavřelo smlouvu se společností REVENGE, a. s., o umístění a provozování kontejnerů na vyřazené šatstvo, obuv a další textil z domácností. Ty budou umístěny na celkem 27 stanovištích na území města i městských částí.

Společnost REVENGE, a. s., bezplatně dodá kontejnery a rovněž bezplatně zajistí veškerý další servis spojený s jejich vyprazdňováním, úklidem a odvozem sesbíraného materiálu. Svoz bude prováděn jednou týdně, za každý efektivně umístěný kontejner navíc město obdrží od společnosti finanční příspěvek ve výši 1500 Kč za rok.

Zachovalé oblečení a další textil poputuje do různých neziskových organizacích zaměřených na pomoc sociálně slabším lidem, ale také do obchodů s použitým textilem, zbytek se zpracuje pro průmyslové využití. Tím může být třeba výroba hadrů na čištění strojů a zařízení, náplně do boxovacích pytlů a podobně . Pouze materiál nízké kvality, například silně znečištěný, bude zpracován energetickým využitím – spalováním, které je na rozdíl od skládkování alespoň jeden z typů využívání odpadů. Seznam stanovišť kontejnerů najdete na www.opava-city.cz.

Kontejnery tak doplní již v tuto chvíli fungující kontejnery v areálu magistrátu města na ulici Krnovská a u supermarketu Globus. Jeden kontejner je v majetku města a druhý patří přímo neziskové organizaci, konkrétně Diakonii Broumov, která využívá veškerý použitelný textil právě pro humanitární účely. Tříděním textilu navíc diakonie zaměstnává přibližně 50 lidí z řad sociálně znevýhodněných skupin obyvatel.

Diakonie Broumov rozmístí další 4 své kontejnery a to v Kateřinkách u sběrného dvora na ulici Hálkova, v Kylešovicích u obchodu „U Moravice“ na Bílovické, v Jaktaři u supermarketu Terno a u supermarketu Albert na ulici Olomoucká.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí