Pojďme společně uklidit naše město

Upraveno: 16.04.2021
Ilustrační obrázek

Ukliďme si Opavu! S výzvou k občanům přichází odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy a nabízí opět možnost využít velkoobjemových kontejnerů k tomu, aby si lidé zkrášlili své okolí.

Ve dnech 12. až 15. dubna budou podle níže uvedeného harmonogramu do ulic přistaveny velkoobjemové kontejnery, které budou určeny k odložení odpadu z úklidu zelených ploch a prostranství kolem domů. Jedná se o suché listí, krácené větve, trávu, plevel, shrabky, zeminu a další odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti. „Prosíme občany, aby do kontejnerů nedávali takové odpady, které by mohly kontaminovat své okolí, a také kusové, objemné, případně jinak nebezpečné předměty, jako jsou ledničky, televizory, pneumatiky, autobaterie, stavební suť, obaly od olejů a nátěrových hmot. Ty mohou zdarma odevzdat na sběrných místech, která najdou v Hálkově ulici v Kateřinkách, v Bílovecké ulici v Kylešovicích či v ulici Přemyslovců v Jaktaři,“ připomenula Ilona Drešlová, referentka oddělení ochrany přírody a krajiny.

My informaci doplňujeme, že sběrné dvory už mají tzv. letní provoz, otevřeny jsou tedy v pondělí až pátek od 11 do 17.30 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin, provozovna Přemyslovců od 11 do 17.30 hodin.


Rozmístění velkoobjemových kontejnerů podle ulic:

12. 4. 2021
Jateční – dvůr u domu č. 8 do zeleně, Slámova – u opěrné zdi, Englišova – u prodejny potravin
13. 4. 2021
Stará silnice – Stará silnice č. 52, nám. Svaté Trojice – zelený pás, Žižkova – křižovatka
s ulicí Nadační
14. 4. 2021
Válečkova – zelená plocha, křižovatka s ulicí U Lučního mlýna, Zahradní – zelená plocha v parčíku naproti domům Tyršova č. 51–53, Fügnerova – zelený pás naproti domu Fügnerova č. 21
15. 4. 2021
Gudrichova – zelená plocha u sběrny surovin, Bílovecká – plocha před SÚS, U Hřbitova – plocha za hřbitovní zdí, Boženy Němcové – zelená plocha u kontejnerového stání.

Kontejnery budou přistaveny vždy ve 14 a odvezeny téhož dne v 18 hodin. Jednotlivá stanoviště kontejnerů najdete na webu města v sekci Mapový portál/Jarní úklid.    

Martin Kůs
tiskové oddělení