Pokračují přípravy projektu Stříbrného jezera

Upraveno: 16.02.2020

Po zvelebení okolí Stříbrného jezera volají Opavané již řadu let. V současné době se konečně začalo blýskat na lepší časy a vypadá to, že by se návštěvníci tohoto bývalého zatopeného sádrovcového dolu a dnes oblíbeného rekreačního místa snad konečně mohli brzy dočkat.

Minulost

 

V roce 2005 statutární město Opava dokončilo první fázi projektu „Rozvojový plán využití rekreační oblasti Stříbrné jezero“, který byl spolufinancován Evropskou unií v rámci programu přeshraniční spolupráce PHARE CBC 2001. Tento rozvojový plán se stal podkladem pro další kroky ve vztahu k této lokalitě.

V listopadu 2006 předložilo tehdejší vedení radnice meziresortní komisi pro přípravu revitalizace Moravskoslezského kraje při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR projektový záměr „Vybudování rekreační oblasti Stříbrné jezero“. „Členové komise záměr města ve druhé polovině ledna roku 2006 posoudili a jednomyslně ho doporučili k realizaci. Opava se tak stala jedním z mála měst, které přesto, že není přímo postiženo důlní těžbou, získalo příslib dotace na revitalizaci vytěženého území bývalého a nyní zatopeného sádrovcového dolu, “ uvedl Martin Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy s tím, že městu byla tehdy přislíbena celková částka 60-ti milionů korun. Od té doby se ale situace značně změnila, konečný objem finančních prostředků bude nakonec mnohem vyšší, než se původně předpokládalo, proto musí být znovu projednán a definitivně určen meziresortní komisí.

Kvůli realizaci projektu bylo nutné vykoupit řadu pozemků od soukromníků, které se v okolí Stříbrného jezera nacházejí. Výkupy začaly v březnu roku 2009. Do komunálních voleb v říjnu roku 2010 byla velká většina pozemků vykoupena, novému vedení, bohužel, zůstaly k dořešení ty problematické, s jejichž majiteli se město neumělo dohodnout. I výkupy těchto pozemků se po několika měsících a řadě navržených variant podařilo domluvit, byť za cenu některých ústupků, který byl ale naprosto nezbytný a ve srovnání s ohrožením celého projektu i finančně zanedbatelný.

V nejbližší době by tak konečně měly být dokončeny veškeré výkupy pozemků, které je nutné k projektu revitalizace získat. „Poté můžeme definitivně dokončit projektovou dokumentaci a co nejrychleji zahájit územní a stavební řízení,“ konstatovala náměstkyně opavského primátora Pavla Brady a dodala: „Do současné doby investovalo město do výkupů pozemků v okolí Stříbrného téměř 35,5 milionu korun. I z tohoto pohledu by byla přinejmenším velká škoda, kdyby tato investiční akce nebyla zrealizována kvůli jednomu nevykoupenému pozemku.“

Budoucnost

 

Projektovou dokumentaci zpracovávala společnost STUDIO-D Opava, s. r. o. od počátku roku 2009. „Hlavní součástí tohoto projektu je vytvoření podmínek, které povedou ke zlepšení rekreačních funkcí této lokality,“ říká jeden z autorů a koordinátor celého návrhu architekt Lubomír Dehner. Podstatou tohoto projektu je revitalizace ploch zasažených povrchovou těžbou sádrovce.

Hlavní náplň projektu tvoří přírodní a krajinářské úpravy, citlivá úprava břehů jezera a příslušná dopravní a technická infrastruktura. „Infrastruktura je v této lokalitě nevyhovující, stejně jako bezpečný přístup zejména pro pěší a cyklisty. Pro ně bude vybudována lávka přes řeku Opavu (viz vizualizace), která umožní propojení tohoto území s Městskými sady. Pod ulicí Rolnická u zastávek MHD bude vybudován podchod,“ popisuje stěžejní momenty projektu architekt Dehner.

Terénní úpravy budou citlivé, aby nebyl zbytečně měněn charakter území. Břehy kolem Stříbrného jezera budou upraveny tak, aby byly přirozené. Počet vstupů do vody bude snížen, budou však bezpečnější a ku prospěchu čistoty vody. „V rámci projektové dokumentace byla navržena bezpečnostní plovoucí mola, která zvýší bezpečnost plavců. Ta budou umístěna v bezprostřední blízkosti pláží a v místě bývalých ostrůvků,“ dodává architekt Dehner.

Autoři dokumentace také navrhli ve východní části jezera rozšíření tzv. litorálního pásma, které bude sloužit jako zázemí zde žijícím rostlinám a živočichům. To bude doplněno o plovoucí ekologické ostrovy.

Celý záměr bude financovat Ministerstvo financí ČR. „Náklady na realizaci projektu jsou odhadovány na 176 milionů Kč včetně DPH, konečná výše se bude odvíjet od výsledku výběrového řízení. Podle mého názoru by realizace mohla být zahájena, s ohledem na všechny správní lhůty, na jaře roku 2013,“ uzavírá architekt Lubomír Dehner.

Koordinační situace (plánek) úprav ploch v okolí Stříbrného jezera naleznete na webových stránkách města.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí