Poplatek za komunální odpad nepodraží

Upraveno: 18.02.2020

Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se v roce 2013 nebudou navyšovat.

"Obyvatelé Opavy za komunální odpad zaplatí stejně jako v předešlém roce 396 korun, od poplatku jsou osvobozeny děti do tří let“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Marie Vavrečková. Pokud by přitom Opavané měli hradit skutečné náklady, které v souvislosti s tříděním a svozem komunálního odpadu vynaloží město, pak by jeden občan zaplatil ročně částku 884,- Kč. Občané tedy reálně platí pouze 45% nákladů.

Poplatek za komunální odpad zahrnuje náklady na provoz sběrných míst, zajištění svozu vytříděných složek komunálního odpadu a jejich dotřídění na třídicí lince a náklady na svoz a odstranění zbytkového netříděného komunálního odpadu. To znamená, že například na svoz odpadu z odpadkových košů rozmístěných po městě, na svoz odpadu ze zeleně v rámci jarního a podzimního úklidu a na odklízení černých skládek vynaloží město ještě další finanční prostředky, které v poplatku za komunální odpad vůbec nejsou započítány.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

Publikováno dne 11.12.2012