Poplatek za odpad nezdraží

Upraveno: 28.11.2019
Sazba poplatku za sběr, svoz a třídění komunálního odpadu zůstává pro rok 2019 stejná jako v letech předešlých a to 495 Kč za osobu a rok. Nezletilí do 18 let jsou od poplatku osvobozeni.

Sazba poplatku za svoz a třídění komunálního odpadu zůstává pro rok  2019 stejná jako v letech předešlých a to 495 Kč za osobu a rok. Děti do 18 let jsou od poplatku osvobozeny stejně jako další osoby, jejichž přesnou specifikaci lze najít ve vyhlášce zveřejněné na webu města.

Pokud by Opavané měli zaplatit reálnou částku, kterou město v souvislosti se shromažďováním, svozem a separací komunálního odpadu vynakládá, pak by museli šáhnout hlouběji do kapsy. Na jednu osobu to vychází na 834 korun,“ uvedla mluvčí města Lada Dobrovolná a dodala, že v této částce nejsou navíc započteny náklady na svoz biologického odpadu, který začal fungovat na podzim. Na kolik tato služba město vyjde, se ukáže po první sezóně.

V poplatku nejsou zahrnuty ani další položky, na které město vynakládá nemalé finanční prostředky, jako je vývoz veřejných odpadkových košů, svoz zeleného odpadu v rámci jarního a podzimního úklidu či odklízení černých skládek.