Poplatky za komunální odpad nepodraží

Upraveno: 17.02.2020

Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se v roce 2012 nebudou navyšovat.

"Obyvatelé Opavy za komunální odpad zaplatí stejně jako v předešlém roce 396 korun, od poplatku jsou osvobozeny děti do tří let“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Marie Vavrečková. Pokud by přitom Opavané měli hradit skutečné náklady, které v souvislosti s tříděním a svozem komunálního odpadu vynaloží město, pak by jeden občan zaplatil ročně částku 876,- Kč.

Poplatek za komunální odpad zahrnuje náklady na provoz sběrných míst, zajištění svozu vytříděných složek komunálního odpadu a jejich dotřídění na třídicí lince a náklady na svoz a odstranění zbytkového netříděného komunálního odpadu. To znamená, že například na svoz odpadu z odpadkových košů rozmístěných po městě, na svoz odpadu ze zeleně v rámci jarního a podzimního úklidu a na odklízení černých skládek vynaloží město ještě další finanční prostředky, které v poplatku za komunální odpad vůbec nejsou započítány.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

 

 

 

 

Publikováno dne 21.3.2012