Poplatky za komunální odpady stoupnou

Upraveno: 10.01.2024
Ilustrační obrázek

Poplatek za svoz a likvidaci směsného odpadu v Opavě se zvýší. Stanovuje to nová obecně závazná vyhláška, která vstoupí v platnost od 1. ledna. Rada města už vyhlášku, novelizovanou na základě doporučení Ministerstva vnitra, schválila, poslední slovo ale měli zastupitelé na svém prosincovém zasedání. V návrhu rozpočtu na příští rok je tak zatím počítáno s příjmem na poplatcích ve stávající výši. Změny však byly schváleny, lze tedy počítat s navýšením příjmů o cca 9 milionů Kč, což alespoň částečně kompenzuje náklady spojené s likvidací odpadů v Opavě. Nejde tu jen o pouhé vyvážení popelnic a kontejnerů, ale o celou řadu dalších služeb a s nimi spojených nákladů. 

V novém roce by tak místo dosavadních 660 Kč zaplatí dospělí obyvatelé města 900 Kč (což představuje průměrně 75 Kč/měsíc). Děti do tří let nadále zůstnou bez poplatku, osobám mladším 18 let by zůstala zachovaná snížená sazba ve výši 540 Kč a snížená sazba 540 Kč ročně je rovněž navržena pro občany nad 70 let (snížená sazba představuje průměr 45 Kč/měsíc). 

„Víme, že se jedná o nepopulární krok, ale je opravdu nutný. Už několik let se v souladu se zákonem každoročně zvyšují poplatky za ukládání odpadů na skládkách, zvyšují se náklady na svoz, tedy ceny pohonných hmot. Samozřejmě se zde promítají i další náklady, jakými jsou ceny energií nebo třeba platy zaměstnanců,“ komentuje situaci radní Petr Popadinec a připomíná, že podle zákona by mohlo město jít až na částku 1 200 Kč. „Až tak zatěžovat občany města jsme ale nechtěli,“ doplňuje opavský radní. Upozorňuje ale, že v roce 2022 dosáhly náklady města Opavy na svoz a likvidaci odpadů celkem 86 milionů Kč. Vyhláškou stanované poplatky občanů měly v minulých letech výnos 29 milionů, v řádech jednotek milionů se pak pohybují zisky z prodeje vytřiditelných a druhotně použitelných surovin, například některých typů plastů nebo kovů. „Dominantní v tomto jsou PET láhve, ale pokud bude realizovaný systém vratných PET láhví, klesne samozřejmě i tento výnos a město bude nuceno zase zvýšit dotaci do odpadů,“ konstatuje radní Popadinec a hned připomíná, že do roku 2029 se také bude omezovat to, co lze na skládku ukládat. Pak přijde doba, kdy bude město nuceno řešit otázku, kde a jak likvidovat některé druhy odpadů, které zatím dnes běžně vkládáme mezi směsný odpad. To samozřejmě přinese jen další navýšení nákladů spojených s likvidací odpadů. 

Řešením, i když samozřejmě jen částečným, je důsledné třídění odpadů už v domácnostech. Vedení města tak hledá další možnosti, jak umožnit svým občanům aktivnější třídění, jedná se například o nádoby na hliníkové obaly. V plánu je také výstavba nového sběrného dvora Na Šlofárně v Kylešovicích, který by měl už na konci příštího roku přinést i nové služby pro obyvatele. Dnes provozují Technické služby Opavy tři sběrné dvory, které každoročně město dotuje cca 14 miliony Kč. Také sem se zaměřuje pozornost vedení města a hledá se inspirace a možnosti, jak činnost sběrných dvorů více zefektivnit. 

Řada českých, moravských i slezských měst přistoupila ke zvýšení poplatků už před rokem 2023. Například sousední Krnov zvedl poplatky z 540 Kč na 870 Kč. Města, kde se poplatek nevybíral, byla nucena jej svým občanům také zavést. Další zvyšují poplatek teď, podobně jako Opava, která i nadále bude svým lidem významně tyto služby dotovat ze svého. I s tím musí počítat při přípravě rozpočtu na příští rok, který bude za pár dní předkládat zastupitelům. Zkrátka, náklady na odpady stoupají a je jisté, že ještě nějaký ten rok stoupat budou. 

Martin Kůs
tiskové oddělení