Poslední rozloučení s architektem Leopoldem Plavcem

Upraveno: 20.11.2019
Poslední rozloučení s ing. arch. Leopoldem Plavcem, výrazné osobnosti památkové péče, která měla zásadní podíl na obnově bývalého dominikánského kláštera v Opavě, se uskuteční ve čtvrtek 14. července 2016 v 15.30 hodin v kostele svatého Václava.

Poslední rozloučení s ing. arch. Leopoldem Plavcem, výrazné osobnosti památkové péče, která měla zásadní podíl na obnově bývalého dominikánského kláštera v Opavě, se uskuteční ve čtvrtek 14. července 2016 v 15.30 hodin v kostele svatého Václava.

Ing. arch. Leopold Plavec se narodil 14. října 1925. Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP) v Ostravě bylo jeho působištěm od roku 1958, plných 31 let. Zaměstnání památkáře považoval arch. Plavec za poslání a záchraně památek věnoval mimořádné nasazení a osobní zaujetí. Velký podíl jeho práce spočíval v památkovém dohledu obnov kulturních památek, kde byl díky svým praktickým zkušenostem, teoretickým znalostem a přirozenému výtvarnému cítění nenahraditelným partnerem všech, kteří usilovali o kvalitní obnovu. Osvětou a pověstnou neústupností zachránil před demolicí, devastací nebo nevhodnou obnovou desítky objektů.

Ing. arch. Plavec měl zásadní vliv na záchranu bývalého dominikánského kláštera v Opavě. Na chátrající objekt byl vydán demoliční výměr. Díky společensko-politickému uvolnění koncem šedesátých let se klášter podařilo zachránit a do jeho podstatné části se umístila městská galerie. V roce 1974 byl rekonstruovaný Dům umění slavnostně otevřen a následovalo otevření dalších prostor. Architekt Plavec použil v Opavě na tehdejší dobu odvážný způsob uplatnění surového pohledového betonu v kombinaci s velkoplošnými skly v hliníkových rámech oddělujících ambit od rekonstruované rajské zahrady. Nově postavený vstup do celého objektu byl nesen v duchu modernismu s citlivě komponovanými proporcemi a měřítkem.

V šedesátých letech se v rámci projekční složky Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody věnoval arch. Plavec například uvedeným objektům: Hrad ve Slezské Ostravě (zaměření hradu z roku 1961), kostel sv. Václava – Moravská Ostrava (plán z roku 1966), zámek v Krnově (zámecká vinárna – architektonická studie provozu), zámek v Kravařích (detail věže), krov zámku v Petřvaldu u Nového Jičína.

Arch. Plavec se dále podílel na zpracování stavebněhistorických průzkumů, například zámku v Deštném (1978), domech čp. 22, 23 na náměstí Míru v Bruntále (1988) či v Krnově na Hlavním náměstí čp. 29 (1985). V neposlední řadě byl účasten konzervace zříceniny hradu Vikštejn a usiloval o záchranu tvrze ve Velké Polomi, kterou s dr. Štěpánem zdokumentovali. V 70. a 80. letech organizoval také dobrovolné brigády na čištění tvrze a její opravu a také připravoval podklady pro generální opravu, ta se ovšem neuskutečnila.

Precizně zpracované dokumentační fondy a fotografie z odborné činnosti jsou dodnes důležitým zdrojem informací daného období.

Zemřel 28. června 2016.

Zdroj: Národní památkový ústav