Pozastavení certifikace neohrozí plynulé čerpání evropských peněz z ROP Moravskoslezsko

Upraveno: 19.02.2020

Realizace projektů a jejich proplácení bude plynule pokračovat.

„Města, obce ani podnikatelé se nemusí ničeho obávat. Realizace projektů a proplácení evropských peněz bude pokračovat. Pozastavení certifikace programu ze strany ministerstva financí je technická záležitost, která se na čerpání peněz v našem kraji neprojeví, nijak se nedotkne projektů, které se realizují nebo čekají na dotaci,“ uvádí David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, v reakci na tiskovou zprávu Ministerstva financí ČR z 19.3., která informuje o nezahájení certifikace vybraných programů v Česku včetně ROP Moravskoslezsko.

„Pozastavení certifikace způsobily nálezy auditu, který zkoumal projekty proplácené z ROP Moravskoslezsko v minulém roce. Se závěry auditu, a zejména těmi, které se týkají veřejných zakázek u projektů, nesouhlasíme. Máme na věc jiný právní názor. Auditní zpráva ale není uzavřená, o výsledcích auditu jednáme a budeme jednat. Stejně tak věřím, že certifikace našeho programu bude brzy obnovena,“ dodává Sventek.

Tzv. certifikace znamená, že platby za již uskutečněné projekty daného programu souhrnně odesílá ministerstvo financí Evropské komisi. Komise po kontrole výdajů za projekty posílá do ČR peníze z evropských fondů. Nezahájení procesu certifikace na proplácení prostředků za projekty v ČR ale nemá vliv, neboť proplácení projektů probíhá díky zálohovým platbám ze státního rozpočtu jednotlivým programům, respektive řídícím orgánům, v tomto případě Regionální radě Moravskoslezsko. Tyto platby nebyly pozastaveny.

Mgr. Michal Sobek manažer vnější komunikace

Regionální rada Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Na Jízdárně 2824/2 02 00 Ostrava-Moravská Ostrava tel.: + 420 552 303 549, mobil: +420 725 743 531

mailto:michal.sobek@rr-moravskoslezsko.cz www.rr-moravskoslezsko.cz www.chytrejsikraj.cz

Publikováno dne 20.3.2013