Pracovníci magistrátu inventarizují budovy, kde by se mohl vyskytovat azbest

Upraveno: 16.02.2020

Na základě zpráv o výskytu škodlivého azbestu v budovách, které se objevily v médiích na počátku loňského prosince, začalo vedení města Opavy okamžitě jednat. Již v průběhu prosince proběhla mnohá místní šetření a vizuální prohlídky a to prioritně u školských budov či bývalých školských budov, které město vlastní.

 

„Odbor investic oslovil také projektanty, kteří v minulosti projektovali stavby z tzv. boletických panelů,u kterých je možnost výskytu azbestocementových desek . Dle jejich sdělení se v Opavě azbestocementové desky víceméně pro konstrukce nepoužívaly,“ uvedla první náměstkyně primátora Pavla Brady a dodala:

 

„Přesto se tímto problémem samozřejmě nadále zabýváme, odbor majetku provádí každoroční inventarizaci veškerého majetku, v rámci které má za úkol také vytipovat budovy, kde by se azbest mohl vyskytovat. Inventarizace budou ukončeny do konce ledna, poté bude rozhodnuto o dalším postupu.“

 

"Vzhledem k tomu, že se azbest při stavbách v minulém století hojně využíval, dá se předpokládat, že ani Opava není výjimkou a tento materiál lze na mnohých budovách stejně jako ve všech ostatních městech ČR ale i v zahraničí nalézt. Otázkou je, v jaké míře byl azbest při jejich stavbě využit a zda tyto azbestové prvky mohou být nebezpečné,"uvedl primátor Opavy Zdeněk Jirásek.

 

Pokud se totiž do konstrukcí nezasahuje, nebezpečí podle odborníků nehrozí. Azbest je nebezpečný především pokud je s materiály, které ho obsahují, manipulováno, např. tedy při čištění, řezání či broušení. Škodlivým se stává také postupnou degradací vlivem povětrnosti.

 

Lada Dobrovolná

Tisková mluvčí

 

 

 

Publikováno dne 20.1.2012