Představitelé města již tradičně přivítali podnikatele na novoročním setkání

Upraveno: 22.02.2020

Téměř tři desítky zástupců opavských firem přijaly pozvání opavského primátora Martina Vítečka a zúčastnily se ve středu 8. ledna novoročního setkání na Hlásce, které se zde každoročně koná od roku 2012.

Po symbolickém novoročním přípitku se nejprve představili zástupci města a poté pohovořili jednotliví podnikatelé o společnostech, které vedou či zastupují.  Vedení města všem poděkovalo za podporu veškerých aktivit ve sféře sportovní, kulturní či například v oblasti školství, i za to, že vytvářejí pracovní příležitosti pro Opavany. Náměstek primátora Dalibor Halátek dále vyzval podnikatele k další spolupráci, byť by jen formou připomínek, při tvorbě strategického a územního plánu či Plánu udržitelné městské mobility.

Na programu setkání byla původně také dražba kalendáře Slezského fotbalového klubu s podpisy všech hráčů, zástupci klubu se však nakonec kvůli zdravotní indispozici omluvili, a proto aukce neproběhla. I přesto se schůzka protáhla na téměř dvě a půl hodiny.

V rámci diskuse se hovořilo například o výstavbě cyklostezky do Komárova, rozšíření regionální značky Opavské Slezsko i na území Opavy a Hlučínska, dostavbě silnice I/11 či severního obchvatu města. Rozebíraly se také problémy s nedostatkem kvalifikovaných absolventů odborných škol, kteří chybí na trhu práce. V neposlední řadě se hovořilo i o možnosti nastartování mezinárodní spolupráce.

Chtěl bych daleko více spolupracovat s partnerskými městy, která Opava má, aby místní firmy mohly prorazit i v zahraničí.  Vzájemná dobrá dohoda mezi vedoucími představiteli měst totiž vždy může podnikatelům otevřít dveře,“ uvedl na setkání mimo jiné primátor Martin Víteček.

To, že je spolupráce s městem důležitá, potvrdili svými slovy i samotní podnikatelé. Ti s povděkem kvitovali, že si mohli pohovořit nejen se zástupci města, ale i se svými kolegy z jiných podnikatelských sfér a vyměnit si tak vzájemné zkušenosti.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí