Preventivní programy informují o důsledcích kouření

Upraveno: 03.12.2019
Ilustrační obrázek
Opava se již pošesté připojila ke Světovému dni bez tabáku. Město ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou připravilo preventivní program pro žáky 4. tříd základních škol, v jehož rámci získali řadu informací o problémech spojených s kouřením.

Statutární město Opava se již pošesté připojilo ke Světovému dni bez tabáku. Ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Opavě a neziskovou organizací ELIM Opava pořádalo v květnu preventivní program pro 4. třídy opavských základních škol. Akce proběhla v Obecním domě v Opavě. Žáci pracovali ve skupinkách, kde získali mnoho informací o problémech spojených s kouřením. Jako odměnu za svou účast obdržel každý žák vak na záda s malou omalovánkou, plackou a plastovou hrou s protikuřáckou tematikou. Na závěr jsme si všichni trochu zasportovali.  Do celé akce se zapojilo celkem 437 žáků z téměř všech opavských základních škol.

Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května. Členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) vytvořily Světový den bez tabáku v roce 1987. Upírá pozornost na celosvětovou tabákovou epidemii a klade důraz na prevenci před tabákovým kouřením, které způsobuje onemocnění a smrt. Míří ke snížení počtu 6 miliónů mrtvých, kteří celosvětově ročně umírají na problémy vzniklé v důsledku používání tabáku, ať již formou aktivního či pasivního kouření.

Průměrný věk, kdy děti začínají experimentovat s cigaretami, je 10 let, proto jsou za cílovou skupinu každoročně vybíráni právě žáci 4. tříd základních škol. 437 žáků ve věku 9 – 12 let se stejně jako v předchozích letech vyjadřovalo v anketě k otázkám spojeným s problematikou kouření. Odpovídali na dotazy, zda si již někdy z cigarety potáhli, jak se případně k cigaretě dostali a kdo v rodině kouří. Z průzkumu, který se vyhodnocoval v prvních červnových dnech, vyplývá, že téměř 11% již svou zkušenost s kouřením má. Lépe jsou na tom dívky, kdy cigaretu vyzkoušelo necelých 8%, chlapecká zkušenost je téměř 13%. V porovnání s výsledky z minulých let má zkušenost s cigaretou přibližně o 1% méně dětí, než tomu bylo v loňském roce, ale současně o 2% více dětí oproti roku 2017. Chlapci získali v naprosté většině cigaretu od svých kamarádů, dívky většinou od svých rodičů. Dívky s cigaretovou zkušeností pochází z rodin, kde je častěji kuřačka matka, u chlapců je to pak přesně naopak, zde je častěji kouřící otec. V Každém případě ale pochází téměř 80% těchto kuřáckých dětí z rodin, kde je kuřákem alespoň jeden z rodičů.

Celá preventivní akce se setkala s pozitivními ohlasy žáků i jejich pedagogů.

Dagmar Polášková.
protidrogová koordinátorka a manažerka prevence kriminality