Při výběrovém řízení na zadávací dokumentaci severního obchvatu nedošlo k porušení zákona

Upraveno: 18.02.2020

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality Policie České republiky odložil vyšetřování trestního oznámení na primátora města Opavy Zdeňka Jiráska, které podala 3. února letošního roku k Okresnímu státnímu zastupitelství v Opavě společnost Acta non verba. Její zástupci vyjádřili domněnku, že se opavský primátor podílel na zmanipulování výběrového řízení na projekt západní část severního obchvatu města.

Podle usnesení, které bylo městu doručeno v červenci, policie neshledala v jednání výběrové komise žádné kroky, které by zakládaly důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

Z usnesení policie vyplývá, že členové výběrové komise na zpracovatele zadávací dokumentace severního obchvatu postupovali v souladu se zákonem, když vyloučili celkem 4 z 6 přihlášených firem.

„Jiné rozhodnutí jsem ani nečekal,“ řekl k výsledku vyšetřování primátor Zdeněk Jirásek a dodal:

„V podaném trestním oznámení nám bylo vytýkáno, že jsme soutěž vypsali, přestože Ministerstvo dopravy společně s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky odložilo výstavbu severního obchvatu až na rok 2025. Šetřením bylo potvrzeno, že tato skutečnost se nezakládá na pravdě.. S odkladem stavby severního obchvatu Opavy sice počítala takzvaná superkoncepce bývalého ministra dopravy Víta Bárty, ta však nebyla schválena ani hospodářským výborem poslanecké sněmovny, ani českou vládou.“

Město se snaží přípravu západní části severního obchvatu co nejvíce urychlit. Připravené stavby totiž mají daleko větší šanci, že budou financovány z rozpočtu fondu dopravy. Západní část severního obchvatu města by měla navazovat na již projektově přichystanou východní část a již vybudovanou spojku S1.

Úřad na ochranu hospodářské soutěže před nedávnem rozhodl zrušit rozhodnutí města o výběru nejvhodnější nabídky.

„Toto rozhodnutí jsme plně respektovali. Byla jmenována nová hodnotící komise, která znovu posoudí nabídky všech uchazečů,“ doplnila 1. náměstkyně primátora Pavla Brady.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí