Přijďte nám pomoci měnit naše město

Upraveno: 02.12.2019
Ilustrační obrázek
Co by se mělo v Opavě změnit? Co opravit či vylepšit? Přijďte nám to říct na letošní Fórum Zdravého města, které se uskuteční ve středu 9. října od 16 hodin na novém místě, a to ve Slezance na Horním náměstí.

Co by se mělo v Opavě změnit? Co opravit či vylepšit? Přijďte nám to říct na letošní Fórum Zdravého města, které se uskuteční ve středu 9. října od 16 hodin na novém místě ve Slezance. „Rozhodli jsme se změnit místo. Letošní fórum jsme z tradičního Kulturního domu Na Rybníčku přesunuli do lépe dostupného centra města,“ řekla koordinátorka Zdravého města Opava Veronika Bittová. 
Změna místa je jedinou zásadní změnou, která letošní fórum provází. U sedmi tematických stolů (Úřad, komunikace s veřejností, veřejný prostor; Sport, volnočasové aktivity; Kultura, cestovní ruch; Životní prostředí, zdraví; Sociální problematika, bydlení; Podnikání, ekonomika, vzdělání; Doprava) bude probíhat diskuze s garanty jednotlivých tematických oblastí (vedoucí či referenti odborů magistrátu) a zástupců veřejnosti. Máte možnost se vyjádřit k jakémukoliv tématu, problému či oblasti, která je z vašeho pohledu problematická a zaslouží si pozornost. „Cílem tohoto veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města, a to prostřednictvím formulace problémových oblastí očima veřejnosti, které budou následně ověřeny veřejnou anketou a poté předloženy vedení města k řešení a přijetí opatření,“ řekla první náměstkyně primátora Hana Brňáková. 
Před začátkem celé diskuze bude představeno plnění aktivit, které vyplynuly z předešlého ročníku Fóra Zdravého města. Další informace najdete na zdravemestoopava.cz.

Roman Konečný, tiskové oddělení