Primátor se sešel se starosty obcí na Opavsku

Upraveno: 15.02.2020

Opava - Primátor Opavy Zdeněk Jirásek (ČSSD) svolal na středu 16. února pracovní setkání starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále SO ORP) Opava. Setkání se účastnili také 1. náměstkyně primátora Pavla Brady (SOS) a náměstek Daniel Žídek (ČSSD).

Opava v rámci SO ORP sdružuje celkem 41 obcí. Na setkání bylo zastoupeno okolo 30 obcí.

Na programu setkání byly kromě jiného informace k projektu Technologické centrum. Jde o zřízení technického zázemí pro ukládání elektronických dokumentů pro činnost spisové služby. Výzvu k předkládání projektů na vytvoření těchto technologických center vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR. Obec s rozšířenou působností má možnost v rámci rozvoje služeb eGovernmentu pomoci sobě a obcím ve svém území toto úložiště realizovat. Obce, které nabídky ORP Opava využijí, budou mít za pravidelný měsíční poplatek k dispozici licence spisové služby, podporu v oblasti spisové služby a také zajištěné úložiště elektronických dat.

Starostové obcí SO ORP Opava se také seznámili s prací opavského územního obvodu Policie České republiky. O problematice integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany hovořili před starosty zástupci Hasičského záchranného sboru MSK, Územního odboru Opava.

Závěr jednání patřil informacím k územně plánovací dokumentaci obcí. Vedoucí odboru hlavního architekta a územního plánu MMO Zdeněk Bendík starosty informoval, že podle zákona musí mít obce v pověřeném obvodu vydán do 31. 12. 2015 platný územní plán. Obecní samosprávy by si tedy měly vytvořit dostatečné finanční prostředky a časové rezervy na pořízení těchto územních plánů podle platné legislativy.

Milan Freiberg
externí mluvčí
Statutárního města Opavy