Primátor ocenil záchranu lidského života

Upraveno: 02.09.2021
Ilustrační obrázek

„Vážený pane primátore, byl jsem svědkem události, o které si myslím, že by stála za ocenění.“ Těmito slovy začalo vyprávění příběhu, na jehož konci bylo předání Ceny primátora statutárního města Opavy panu Vladimíru Dorazilovi. Udělena mu byla za záchranu lidského života. Ale vezmeme to popořadě…

Dne 11. června tohoto roku se okolo deváté dopolední nad hladinou Stříbrného jezera ozvalo volání o pomoc. Muž v neoprenu se dostal do nesnází a začal tonout. 

„Vedle mne odpočíval muž, který velice rychle zareagoval. Okamžitě si nasadil ploutve, skočil do vody a plaval k místu, kde se již dva muži pokoušeli bezúspěšně potopit a vylovit tonoucího. Zachránce se nadechnul, potopil a zmizel pod vodou, ale nebyl zprvu úspěšný, protože voda byla kalná. Pokusil se podruhé, kdy zjistil, kde se muž nachází,“ vzpomíná na červnový den Evžen Cagaš, který oslovil opavského primátora. A pokračuje: „Na třetí pokus se mu po hlubším ponoru – odhaduji do čtyř až pěti metrů – podařilo muže vylovit. S pomocí dalších dvou plavců jej vytáhli na břeh a zde bezodkladně zahájil první kroky k resuscitaci spočívající v odstranění vody z dýchacích cest. Mezitím přijela policie a začala s oživováním.“ 

Evžen Cagaš usoudil, že jako svědek zhlédl největší hrdinský čin, jaký za svůj život kdy viděl. Oslovil do té doby neznámého muže, který neváhal ohrozit svůj vlastní život a bez jehož zásahu by jakékoli další oživování již bylo zbytečné. Zjistil, že se jedná o psycholektora Vladimíra Dorazila. A navrhl jej opavskému primátoru k ocenění. Ten jeho návrhu vyhověl a po schválení Radou města se cena stala realitou. 

Ve středu 1. září 2021 se opavský primátor Tomáš Navrátil a Vladimír Dorazil potkali osobně. Přítomen byl i Evžen Cagaš a další členové vedení města Opavy. Bylo to u příležitosti předání ocenění a daru, kterým Vladimíru Dorazilovi město Opava za záchranu lidského života.     

„Je pro mne velkou ctí, že jsem panu Dorazilovi mohl osobně poděkovat za jeho hrdinský čin, kterým zachránil život pro něj neznámému člověku. Stejně tak si vážím setkání s mužem, který mne na vše upozornil,“ řekl opavský primátor poté, co předal dekret o udělení ceny jeho laureátovi.


Cena primátora statutárního města Opavy
Je udělována jako výraz ocenění za významné činy, které přispěly k rozvoji města či propagaci města nebo jejichž následkem došlo k ochraně majetku či zdraví osob. Uděluje se jednotlivým osobám, nelze ji udělit in memoriam.
Cenu navrhuje primátor města Opavy, který ji i předává. O jejím udělení rozhoduje Rada města. Cena je v podobě listiny o udělení ocenění a věcného daru. Návrhy na udělení ceny mohou primátorovi podávat občané, kolektivy či instituce města Opavy.

Martin Kůs
tiskové oddělení