Primátoři na rozvoj měst požadují 75 až 100 miliard

Upraveno: 05.03.2020
Ilustrační obrázek
Jednání primátorů 27 měst v Pardubicích vyvrcholilo podpisem společného Stanoviska, které mimo jiné požaduje pro nové programové období EU rozšíření Integrovaných územních investic na 13 území a vyčlenění až 100 miliard korun.

Jednání primátorů všech sedmadvaceti statutárních měst České republiky v Pardubicích vyvrcholilo podpisem společného Stanoviska, které definovalo základní požadavky největších českých měst pro nové programové období Evropské unie (2021–2027).

Mezi nejzásadnější body patří rozšíření Integrovaných územních investic (ITI) na třináct území, vyčlenění 75 až 100 miliard na realizaci ITI a prolomení nedůvěřivého postoje k ITI u některých ministerstev. „Evropská komise přisuzuje městům důležitou, silnou a jasnou pozici. Jsem velice rád, že přes počáteční nedůvěru městské integrované nástroje ukázaly pro rozvoj měst a jejich zázemí svůj velký smysl. V novém programovém období proto požadujeme další rozšíření nástroje ITI, které pokryje všechna statutární města, i vyšší finanční alokaci,“ říká předseda Komory statutárních měst a primátor Pardubic Martin Charvát.

Statutární města se na přípravě politiky soudržnosti pro další programové období, které by mělo začít v roce 2021, podílejí dlouhodobě a velmi aktivně. Cílem je vyjednat co nejlepší podmínky pro největší česká města a i v následujících letech jim zajistit dostatek finančních prostředků z Evropské unie na jejich rozvoj. Vzhledem k tomu, že stávající období je stále v běhu, je nezbytné zahájit přípravy v dostatečném předstihu, aby bylo čerpání evropských dotací co nejrychlejší a nejefektivnější. „Města jsou připravena vyjednávat o alokaci odpovídající významu měst a městského prostředí. Společně s Ministerstvem pro místní rozvoj a experty jsme připraveni tuto částku obhájit. Ostatně třináct území ITI, z pohledu počtu obyvatel, koncentruje více než polovinu obyvatel České republiky a je hlavním tahounem tvorby HDP v naší zemi,“ vysvětluje primátorka Brna Markéta Vaňková.

Společný dokument, podepsaný všemi primátory statutárních měst, je určen řídicím orgánům budoucích operačních programů, tedy Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu dopravy, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu práce a sociálních věcí a také Ministerstvu financí.

Největší města České republiky ale necílí pouze na evropské zdroje. „Za statutární města jsem opravdu rád, že se nám daří prosazovat myšlenku, že Integrované strategie našich území již nebudou vázané pouze na evropské dotace. Také v tomto směru opětovně vyzýváme všechna ministerstva k jednání o vyčlenění národních zdrojů na realizaci našich strategií,“ vysvětluje primátor Ostravy Tomáš Macura.

Statutární města zároveň vyzdvihla pozitivní roli Ministerstva pro místní rozvoj, jež je gestorem regionální politiky, které si uvědomuje důležitost podpory měst a jejich zázemí pro ekonomický rozvoj České republiky. „Diskuzi s městy a obcemi považujeme pro správné nastavení veřejných investic za velmi důležitou. V programovém prohlášení vlády je již ustanovena podpora urbánní, neboli městské, agendy a osobně nepředpokládám, že by se tato pozice měla nějak zásadně měnit. Díky komunikaci s městy máme povědomí o tom, na co a jakým způsobem by ráda finanční prostředky z EU v připravovaném období čerpala a co bychom za Českou republiku měli vyjednávat. Zároveň nechceme rušit to, co již dobře funguje. Chceme zachovat logiku rozvoje městských oblastí, kdy velké město jako tahoun rozvoje ovlivňuje své okolí a zároveň je jím ovlivňováno,“ dodává náměstek ministryně pro místní rozvoj David Koppitz.

Martin Dostál, Odbor rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy