Připomenutí konce 2. světové války

Upraveno: 23.11.2019
Již 72 let uplynulo od konce 2. světové války. Tento okamžik si připomeneme pietním aktem 8. května v 10 hodin u pomníku rudoarmějců na Městském hřbitově. V rámci doprovodné akce můžete navštívit i pevnost v Milostovicích.

Statutární město Opava ve spolupráci s Armádou ČR, ZUŠ V. Kálika a JUNÁKEM – Českým skautem, z. s. srdečně zve všechny Opavany na vzpomínkové setkání u příležitosti 72. výročí ukončení II. světové války. Ten se bude konat 8. května v 10.00 hod. u Pomníku rudoarmějců na Městském hřbitově.

Díky spolupráci s Klubem vojenské historie Opava můžete v rámci doprovodné akce 8. 5. 2017 navštívit a zdarma si prohlédnou pevnost v Milostovicích (OP-S 25) v době od 14.00 do 18.00 hod.

Víte, že...

•OP-S 25 je prvním objektem v dějinách čs. pevnostního muzejnictví kde jsou ve střeleckých místnostech osazeny dva pevnostní kanony L1.

•Opava patří mezi nejvíc opevněná města České Republiky.

•OP-S 25 a členové KVH si zahráli ve filmu „Protektor”.

•Členové KVH hráli ve filmu „7 dní hříchů”.

•Od 31. 3. 2009 je objekt prohlášen kulturní památkou. (zdroj http://www.opevneni-milostovice.com/index.php)