Připomínky Sdružení k rozpočtu fondu dopravy na rok 2019 byly vypořádány

Upraveno: 28.11.2019
Sdružení při vypořádání připomínek k rozpočtu fondu dopravy upozornilo stát na vysokou připravenost západní části severního obchvatu Opavy. Stavba by mohla začít příští rok.

 

 

V pondělí 17. září 2018 se uskutečnilo vypořádání připomínek k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 a k jeho střednědobému výhledu na léta 2020 a 2021. Uvedeného jednání se rovněž zúčastnil zástupce Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. „Pozitivní je to, že dochází k nárůstu finančních prostředků v rozpočtu fondu dopravy na částku 86,320 miliardy korun na příští rok, v roce 2020 by to už mělo být dokonce 97,731 miliardy. Co ale není stále vyřešeno, je finanční stabilita tohoto rozpočtu ve střednědobém výhledu,“ říká předsedkyně Sdružení a hrabyňská starostka Zdeňka Jordánová.

Sdružení bylo představiteli ministerstva dopravy a SFDI ubezpečeno, že budou s resortem financí jednat o možnostech stabilizace a zvýšení příjmů rozpočtu dopravního fondu i ve střednědobém výhledu. Cíl je jasný: vytvořit v systému financování dopravních staveb takové podmínky, aby státní investorské organizace i dodavatelé mohli lépe plánovat své zdroje a kapacity.

I když to není v kompetenci Sdružení, jeho zástupce důrazně upozornil na problém, který se týká financování krajských silnic a aktivit v rámci nedávno vládou schváleného akčního plánu programu RE:START. Ten je zaměřen na tři strukturálně postižené regiony, do kterých patří i Moravskoslezský kraj.

 „Dosáhli jsme alespoň toho, že uvedený problém bude předložen na jednání vlády s rozporem. Uvidíme, jak se k tomu členové vlády postaví. Osobně bych byl velmi rád, kdyby kraje od fondu dopravy obdržely peníze na obnovu krajských silnic,“ konstatuje místopředseda Sdružení a náměstek opavského primátora Josef Stiborský. Podle jeho slov je bezpodmínečně nutné systémově vyřešit problém financování krajských komunikací.

Sdružení při vypořádání připomínek k rozpočtu fondu dopravy rovněž upozornilo na vysokou připravenost západní části severního obchvatu Opavy. V současné době je vykoupeno již 90,1 % pozemků, a pokud půjde všechno jak má, mohlo by se začít stavět už v druhé polovině roku 2019. S tím ovšem souvisí i zajištění peněz. S financemi na výstavbu této poslední etapy severního obchvatu se však počítá od roku 2020. „Zástupci ministerstva dopravy i dopravního fondu nás jednoznačně ubezpečili, že pokud bude západní část severního obchvatu Opavy připravena k realizaci už v průběhu příštího roku a vznikne akutní potřeba peněz na zahájení této stavby, lze to zajistit změnovým řízením. Tato stavba je totiž nedílnou součástí navrhovaného rozpočtu fondu dopravy,“ konstatuje tajemník Sdružení Martin Dostál.

Stále také platí, že rozpočet SFDI pamatuje i na další klíčové dopravní stavby v Moravskoslezském kraji. Týká se to například Prodloužené Rudné, východní části severního obchvatu Opavy, severovýchodního obchvatu Krnova, obchvatů Frýdku-Místku, Karviné nebo Bruntálu. Některé z těchto dopravních staveb v našem kraji pomůže spolufinancovat Evropská unie z Operačního programu Doprava 2014-2020.

Martin Dostál, tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Tel.:     553 756 402

Mobil:    604 229 417

E-mail:  martin.dostal@opava-city.cz