Příprava revitalizace Stříbrného jezera pokračuje

Upraveno: 20.02.2020

Příprava na revitalizaci oblíbené lokality „Stříbrné jezero“ pokračuje. V současné době jsou hotovy příslušné stupně projektové dokumentace, které zpracovalo sdružení STUDIO-D+T Opava. Od dubna letošního roku běží územní řízení na první etapu záměru, rozhodnutí o umístění stavby se očekává začátkem léta.Investiční akce by mohla být zahájena ve druhé polovině roku 2014.

„Hlavní součástí první etapy tohoto projektu je výstavba chybějící dopravní a technické infrastruktury, zejména zajištění bezpečného přístupu pro chodce a cyklisty. Cílem jsou rovněž opatření, které povedou k usměrnění a zlepšení rekreačních funkcí jihozápadní části této lokality mezi jezerem a silnicí. Toto území je nejvíce návštěvníky využíváno,“ říká Martin Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování opavské radnice. Území severně a východně od jezera včetně břehů nebude touto etapou dotčeno vůbec.

„Je navržena lávka přes řeku Opavu, která umožní propojení tohoto území s Městskými sady. Pod ulicí Rolnická u zastávek MHD bude vybudován podchod,“ popisuje stěžejní momenty projektu Martin Dostál.

Terénní úpravy se omezují pouze na modelace terénu, kterými bude částečně chráněno území pro menší děti od rušné komunikace. Přilehlé břehy jezera budou upraveny tak, aby byly přirozené. Vstupy do vody budou upraveny tak, aby byly bezpečnější a ku prospěchu čistoty vody.

„V rámci projektové dokumentace byla navržena bezpečnostní plovoucí mola, která zvýší bezpečnost plavců. Ta budou umístěna v bezprostřední blízkosti pláží a v místě bývalých ostrůvků. Ve východní zátoce budou umístěny plovoucí ostrůvky, které zlepší podmínky pro život a rozmnožování vodního ptactva,“ dodává Dostál.

Práce bude hradit stát v rámci revitalizace po někdejší důlní činnosti. Náklady jsou odhadovány na 82 miliónů korun. Dopad na životní prostředí byl vyhodnocený již v roce 2010.

„Projekt byl podrobně posouzen z hlediska dopadů na životní prostředí. Byla akceptována všechna doporučení odborníků na danou problematiku,“ dodává na závěr Martin Dostál.

Publikováno dne 22.7.2013