Připravovaný rozpočet fondu dopravy může oddálit zahájení výstavby obchvatů Opavy a Krnova

Upraveno: 21.02.2020

 

 

 

Tisková zpráva Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57

Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Připravovaný rozpočet fondu dopravy může oddálit zahájení výstavby obchvatů Opavy a Krnova

Opava – Poslední červencový den bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 a k jeho střednědobému výhledu na léta 2016 a 2017. Toto řízení bude 14. srpna ukončeno. Sdělili to zástupci Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57.

„Mohu potvrdit, že v současné době zpracováváme připomínky k návrhu rozpočtu fondu dopravy. Oproti loňskému roku se sice výrazně zvýšil objem výdajů do dopravní infrastruktury, tato skutečnost se ale úplně nepromítá do klíčových staveb v západní části našeho kraje. Jde zejména o obchvaty Opavy a Krnova,“ říká předsedkyně Sdružení a první náměstkyně primátora Pavla Brady (SZ).

Zástupci Sdružení vidí v navrhovaném rozpočtu dva problémy. „Opatrně se v něm připouští to, na co jsme upozorňovali už dávno. Existuje totiž velký přetlak evropských peněz v oblasti silniční a železniční dopravy na síti TEN-T, naopak se nedostává peněz na silnice I. tříd mimo tuto síť, a to i v příštím programovacím období“, objasňuje první problém místopředsedkyně Sdružení a hrabyňská starostka Zdeňka Jordánová (ČSSD).

Dalším problémem navrhovaného rozpočtu SFDI na příští rok je nedostatek finančních zdrojů na spolufinancování stávajícího a nového Operačního programu Doprava a na realizaci národních akcí, a to navzdory zvýšení objemu peněz.

„Finanční nadpožadavky v navrhovaném rozpočtu dopravního fondu jsou vyčísleny na 9,5 miliardy korun. Nedostatek finančních zdrojů na spolufinancování akcí z evropských fondů nelze do nekonečna řešit na úkor financování staveb z čistě z národních zdrojů,“ upřesňuje tajemník Sdružení Martin Dostál.

Co to pro západní část našeho kraje vlastně znamená?

„V návrhu usnesení vlády se sice ukládá ministrovi financí navýšit výdajový rámec fondu dopravy o uvedených 9,5 miliardy v průběhu příštího roku, a to v závislosti na skutečné potřebě financování, velmi se ale obáváme, že k tomu nemusí dojít. Můžeme tak být v situaci, že obchvaty Opavy, Krnova či Frýdku-Místku nemusí být v příštím roce zahájeny. To musíme ve spolupráci s Moravskoslezským krajem odvrátit“, dodává tajemník Sdružení Dostál.

Proto se zástupci Sdružení koncem srpna v Praze zúčastní vypořádání připomínek k předloženému rozpočtu fondu dopravy.

 „Na toto jednání se pečlivě připravujeme. Obchvaty Opavy či Krnova se musí po letech čekání konečně rozběhnout. Další možné odložení zahájení výstavby je už pro nás absolutně nepřijatelné,“ dodává rezolutně předsedkyně Sdružení Brady.

Pro Sdružení je nebezpečí oddálení zahájení realizace obchvatů Opavy a Krnova doslova černou můrou. „Z naší strany jsme pro přípravu obou obchvatů udělali v uplynulých letech maximum, což ministerstvo dopravy vždy oceňovalo. Představa, že by nás stát opět hodil přes palubu je naprosto neuvěřitelná. Tomu musíme ze všech sil zabránit,“ doplňuje na závěr předsedkyně Sdružení Pavla Brady.

O dalším vývoji situace bude Sdružení širokou veřejnost informovat.

 

 

Ing. Martin Dostál

tajemník

Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Tel.:   553 756 402

GSM:  604 229 417

E-mail: martin.dostal@opava-city.cz

Ke stažení