Připravovaný rozpočet fondu dopravy i nadále počítá s penězi na obchvat Opavy

Upraveno: 03.02.2020
Návrh rozpočtu SFDI sice i dále počítá se stavbou obchvatu Opavy, plánuje na ní ale méně peněz. Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 chce dále jednat.

Začátkem září bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a k jeho střednědobému výhledu na léta 2019 a 2020. Toto řízení bude 19. září ukončeno. Sdělili to zástupci Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. „Mohu potvrdit, že jsme již odeslali připomínky k návrhu rozpočtu fondu dopravy,“ říká předsedkyně Sdružení a hrabyňská starostka Zdeňka Jordánová (ČSSD). Rozpočet fondu dopravy na příští rok ale moc dobré zprávy nepřináší. Počítá totiž s menším objemem finančních prostředků než v letošním roce. „Je to obrovská chyba, dlouhodobě voláme po tom, aby stát lépe plánoval své zdroje a stavební firmy své kapacity. Všichni vědí, že to je problém,“ říká tajemník Sdružení Martin Dostál. I přes to, že peněz na dopravní stavby bude v příštím roce méně, rozpočet dopravního fondu naštěstí počítá s penězi na všechny klíčové stavby v Moravskoslezském kraji alespoň pro rok 2018. Týká se to jak obchvatů Opavy a Krnova nebo dálničního přivaděče Prodloužená Rudná. Tyto stavby jsou spolufinancovány z evropských fondů. V příštím roce jsou rovněž zabezpečeny finance na pokračování přípravy západní části severního obchvatu Opavy. Co bude dál v roce 2019 a 2020 zůstává otázkou. „Je bezpodmínečně nutné stabilizovat střednědobý výdajový rámec rozpočtu fondu dopravy. Stávající stav je dlouhodobě neudržitelný. Říkáme to opakovaně,"  uvádí Dostál s tím, že se zástupci Sdružení 22. září v Praze zúčastní vypořádání připomínek k předloženému rozpočtu fondu dopravy. „Na toto jednání se pečlivě připravujeme. Uvidíme, jak budeme s našimi připomínkami úspěšní,“ dodává Martin Dostál.

Další informace poskytne Ing. Martin Dostál, tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, martin.dostal@opava-city.cz