Pro dávky nově na Úřad práce

Upraveno: 16.02.2020

V souvislosti s reformou veřejné správy v sociální oblasti dochází od 1.ledna 2012 k několika změnám. Např. agendu sociálních dávek již nebude vykonávat magistrát města, ale úřad práce, pro Opavany se toho ale příliš mnoho nezmění.

„Občané budou nadále chodit žádat o veškeré dávky jak z oblasti hmotné nouze či pro osoby se zdravotním postižením včetně příspěvku na péči stále na stejné místo, tedy do budovy 71/C na Krnovské ulici. Změna je pouze v tom, že zaměstnanci, kteří doposud pracovali pod magistrátem, budou nyní zaměstnáni úřadem práce,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věci Jindřiška Těžká.

Na sociálním odboru magistrátu budou i nadále zajišťovány ostatní činnosti v samostatné působnosti. „Velký důraz bude kladen na terénní práci a na práci s klientem v jeho reálném prostředí. Pod úřadem města zůstane také oddělení sociálně-právní ochrany dětí,“ doplnil tajemník magistrátu Tomáš Elis a ještě jednou shrnul: „ Dopad na žadatele o sociální dávky by neměl být v podstatě žádný. Dávky budou od ledna vypláceny pouze jiným subjektem, stále však na stejném místě“.

Sociální reforma se dotkne také pracovníků, kteří vykonávají veřejnou službu.

„Základní změnou je, že účast na veřejné službě již nebude pro nezaměstnané dobrovolná, ale budou jí muset vykonávat povinně. Navíc si výkonem této služby již nebudou moci navýšit částku pobírané sociální dávky, neboť výkon služby bude pouze podmínkou pro setrvání v evidenci úřadu práce,“ vysvětlil Jakub Týle z kanceláře tajemníka opavského magistrátu. Pokud tedy nezaměstnaný odmítne veřejnou službu vykonávat, bude z evidence úřadu práce vyřazen, což znamená, že přijde o podporu v nezaměstnanosti a o dávky v hmotné nouzi.

 

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí