Problémy Opavy očima veřejnosti

Upraveno: 27.02.2020

V roce 2011 se Opava stala členem národní sítě Zdravých měst ČR, jejíž cílem je vytvořit z města co nejkvalitnější a nejpříjemnější místo pro život svých obyvatel. Jedním z prostředků, jak občany zapojit do rozhodování o dění ve městě, jsou i diskusní fóra, která se za účasti vedoucích představitelů města, zástupců jednotlivých odborů magistrátu i organizací města, konají každoročně.

Letošní fórum proběhlo v pondělí 5. října v Kulturním domě Na Rybníčku. Nejprve se občané seznámili s principy Zdravých měst i konaného diskusního setkání. Poté se ujal slova náměstek primátora Dalibor Halátek a seznámil přítomné s postupem řešení TOP problémů města, které byly navrženy na fóru v loňském roce. Následně se rozběhly diskuze u šesti kulatých stolů o záležitostech, které podle Opavanů město nejvíce „pálí“.

Probírala se témata z oblasti vzdělávání, kultury, sportu, urbanismu, komunikace, ekonomiky, cestovního ruchu, zaměstnanosti, životního prostředí, dopravy a řady dalších. Se svými náměty přispěli i členové zastupitelstva dětí a mládeže. Z problémů, které se objevily v jednotlivých oblastech, byl na závěr hlasováním všech přítomných sestaven žebříček nejžhavějších problémů:

 • Oprava - výměna oken v objektech majetku města (Dolní náměstí, Mezi trhy, Hrnčířská, …)
 • Třídění bioodpadu u bytových domů
 • Nevyhovující stav bazénu a zimního stadionu
 • Víceleté financování sociálních služeb
 • Spalování nevhodných paliv v lokálních topeništích
 • Vyřešení prostoru za Slezankou
 • Východní nádraží jako dopravní uzel (terminál, kolárny)
 • Propojení školství s podnikatelskou sférou
 • Kdy budou senioři moci jezdit v MHD zadarmo?
 • Hluk z restauračních zařízení v centru města (především večer a v noci)
 • Nedostatek workoutových sportovišť
 • Chybí velká koncertní hala
 • Podpora velkých sportů na úkor malých
 • Finanční stabilita rozpočtu města

Anketní lístky budou zveřejněny také v listopadové Hlásce. „Chceme dát prostor k vyjádření i lidem, kteří na veřejném fóru nebyli, a ověřit si, zda považují vybrané problémy za stejně důležité,“ vysvětlila význam ankety koordinátora projektu Zdravé město Barbora Bendíková. Nejpalčivější problémy, které vzejdou z dotazníkového šetření, budou předloženy vedení města a radním k přijetí opatření a návrhu řešení.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí