Prodej Dukelských kasáren může pokračovat

Upraveno: 02.12.2020
Ilustrační obrázek

V polovině října požádal neúspěšný zájemce o koupi areálu Dukelských kasáren okresní soud v Opavě o pozastavení jeho prodeje-viz. zpráva níže. Soud mu vyhověl, ačkoliv měl k dispozici pouze jednostranný názor na věc. Podle právníků magistrátu bylo vydání předběžného opatření nesprávné, město proto vzápětí zaslalo návrh na jeho zrušení na odvolací Krajský soud v Ostravě. Ten toto předběžné opatření s okamžitou platností zrušil.

"Jsem rád, že nám soud dal za pravdu. Velice mě těší, že se v prodeji areálu, který dlouhá leta jen chátral, může pokračovat a lokalita se konečně dočká smysluplného využití," uvedl primátor Tomáš Navrátil.

Vedení města si je vědomo, že tím soudní spor s neúspěšnou firmou nekončí, je však přesvědčeno, že se při prodeji nedopustilo žádné chyby. V jeho názoru ho utvrzuje i již dříve vydané stanovisko Ministerstva vnitra, které konstatuje, že město při prodeji postupovalo správně, legálně a legitimně a jednalo ve prospěch veřejného a občanského zájmu. "Případ" Dukelských kasáren už uzavřel i Úřad pro hospodářskou soutěž, který také obdržel podnět k jeho přezkoumání. Ten se jím zabývat vůbec nebude, protože na proces prodeje městského majetku se nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek.  

doplněno 27.11. :  Město dnes obdrželo písemné vyhotovení: 
1.  usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 11. 2020, kterým krajský soud zrušil usnesení Okresního soudu v Opavě ohledně návrhu na nařízení předběžného opatření ze dne 12. 10. 2020 a vrátil jej okresnímu soudu k dalšímu řízení
2.  usnesení Okresního soudu v Opavě ze dne 26. 11. 2020, kdy okresní soud na základě rozhodnutí krajského soudu záležitost znovu projednal a o návrhu předběžného opatření před zahájením řízení rozhodl tak, že daný návrh na vydání předběžného opatření zamítl.

Město hodlá v nejbližších dnech podat návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

 

19.10.2020

V Dukelských kasárnách by mělo vyrůst 300 nových bytů

Dukelská kasárna-areál, jehož jméno se skloňuje v posledních 13 letech v souvislosti s jeho využitím nejen napříč politickými stranami ale i mezi veřejností. Areál, se kterým mělo několikeré vedení radnic jasný záměr, žádný však nebyl dotažen. Využívat ho chtěla například policie či vězeňská služba. Vyrůst zde měla vysoká škola amerického typu Opava College, území mělo sloužit podnikatelským aktivitám. Nápady byly mnohé, některé jen ve fázi myšlenky, jiné byly dokonce rozpracovány do studií. Hovořit o nich s velkou pompou uměli mnozí, od všech bylo nakonec z nejrůznějších důvodů postupně potichu upuštěno. Peníze na realizaci totiž nenašel nikdo.

Na sklonku roku 2017 vznikla studie Atelieru 38, která do klíčové a pro investory nejzajímavější části B (viz. vizualizace níže) zasadila bytové domy. U této vize se již zůstalo. Pracovalo se s ní a posloužila jako základ pro vypsání záměru prodeje této části areálu. Záměr se několikrát měnil, precizoval, definovaly a upřesňovaly se jeho podmínky. V rámci několika výzev se přihlásilo několik uchazečů, ke konečnému uzavření smlouvy ale nedošlo. V posledním záměru vypsaném v letošním roce projevily o koupi zájem dvě společnosti s obdobnou nabídkovou cenou, návrh řešení jedné z nich, firmy JTA exclusive s.r.o , ale více rezonoval s představami města.  Pro tyto účely sestavená komise doporučila uzavřít smlouvu s ní a toto stanovisko v září posvětili i zastupitelé. 

„Společnost se zavázala, že do 4 let po vypracování kompletního projektu zahájí a nejpozději do 8 let dokončí na zakoupeném území výstavbu 16 nových bytových domů s 300 byty, podzemními garážemi i dalším zázemím, například dětským hřištěm,“ říká primátor města Tomáš Navrátil a dodává, že je nesmírně rád, že se po dlouhých letech areál konečně začne smysluplně využívat. Firma na účet města zaslala bezprostředně po podepsání kupní smlouvy téměř 51 milionů korun, které nabídla jako kupní cenu a zdálo se, že se Opavané se již mohou těšit, až začne nová čtvrť růst.

Bohužel vše zkomplikoval neúspěšný zájemce o koupi areálu, jehož nabídka nebyla vybrána.  Obrátil se na okresní soud, zpochybnil postup města při výběru vítězného uchazeče a požádal o pozastavení prodeje. Soud mu vyhověl, ačkoliv měl k dispozici pouze jeho pohled na věc bez stanoviska města. Dokončení prodeje části Dukelských kasáren se tak odkládá nejméně o několik týdnů.

Podle právníků magistrátu bylo vydání předběžného opatření nesprávné, město s ním nesouhlasí,  a proto zaslalo v polovině října návrh na jeho zrušení  na odvolací Krajský soud v Ostravě. Ten by ho měl bezodkladně projednat. Vedení Hlásky je přesvědčeno, že v  procesu prodeje nijak nepochybilo a věří, že soud dojde ke stejnému závěru. V jeho názoru ho utvrzuje i stanovisko Ministerstva vnitra, které se přezkoumáním postupu prodeje zabývalo na základě zaslaného podnětu. Ve svém vyjádření konstatuje, že město Opava při prodeji postupovalo správně, legálně a legitimně a jednalo ve prospěch veřejného a občanského zájmu.

Zástupci radnice doufají, že žádost bude projednána v co nejkratší době a prodej bude úspěšně dokončen. Areál už leží ladem dlouhé roky a zvelebení si jednoznačně zaslouží. Po bydlení ve slezské metropoli je navíc velká poptávka, na výstavbu nových bytů řada lidí čeká a tak je každého týdne, o který se realizace projektu posouvá, obrovská škoda.  

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí