Prohlášení Rady města Opavy k situaci v Kylešovicích

Upraveno: 16.02.2020

V reakci na stížnosti občanů se rada města Opavy zabývala problematikou bezpečnosti a pořádku v Kylešovicích. Z jednání vyplynulo následující:

1.       Zástupci města se sejdou s občany dotčených lokalit přímo v Kylešovicích v prostorách velké tělocvičny Základní školy Kylešovice. Datum bylo stanoveno na 18. října. Za město budou přítomni – primátor Zdeněk Jirásek, první náměstkyně Pavla Brady, romská poradkyně a zástupce městské policie. Na jednání bude pozván také zástupce společnosti RPG.

2.       Město bude pokračovat v jednání s majitelem bytů, společností RPG. Společnost RPG svolala jednání zástupců dotčených měst do Ostravy na čtvrtek, 13. října. Zástupci města budou jednat o možnosti návštěvy všech bytů RPG pracovníky sociálního odboru a zástupci společnosti RPG.

3.       Městská policie v těchto oblastech posílila své hlídky. Pochůzkáři vyčlenění pro oblast Kylešovic tráví v tuto chvíli většinu své pracovní doby právě v problémových ulicích. Zároveň se v současnosti jedná o dalších možnostech, jak posílit kontrolu v ulicích.

4.       Na pátek 14. října je svolána schůzka zástupců odboru školství a sociálních věcí. Jednat se bude o volnočasových aktivitách mládeže v Kylešovicích a o možnosti zřídit na Liptovské ulici nízkoprahové centrum. Právě nízkoprahová centra jsou jedním z účinných nástrojů prevence kriminality mladistvých.

5.       Nejbližší pravidelná schůzka pracovní skupiny Menšiny, která pracuje v rámci komunitního plánování, bude zaměřena právě na otázku problematiky Kylešovic.

 

Ondřej Skácel
Pracovník vztahů k veřejnosti