Prostor za Slezankou projde úpravami

Upraveno: 27.11.2019
Ve vnitrobloku za Slezankou se v uplynulých dnech začalo s terénními úpravami. Město přitom vychází z mínění veřejnosti, která v pořádaných průzkumech jasně dala najevo, že by zde mělo zůstat co nejvíce zeleně.

Ve vnitrobloku za Slezankou se v uplynulých dnech začalo s terénními úpravami. „Chceme konečně začít s konkrétními kroky, které povedou k rekultivaci daného o prostranství. Vycházíme přitom z mínění veřejnosti, která nám v průzkumech jasně dala najevo, že by zde mělo zůstat co nejvíce zeleně,“  uvedl primátor Radim Křupala.

Odstraněny budou staré lité asfaltobetonové chodníky, a to i s betonovým podložím. „Chodníky již volaly po výměně, navíc byly často v kolizi s kořenovým systémem stromů. Proto je předláždíme novou velkoformátovou dlažbou,“ vysvětlil hlavní architekt města Petr Stanjura.

Vyměněny budou také všechny sloupy veřejného osvětlené včetně svítidel. „Ty stávající jsou nesjednocené a již skutečně přežité. Nové osvětlení bude kromě vysoké estetické hodnoty přinášet i výrazné snížení světelných emisí, které má negativní vliv na lidský organismus,“ doplnil Stanjura.

Stávající zelené plochy budou rekultivovány. Nový bude i mobiliář, tedy lavičky a parkové koše. „V části vnitrobloku v blízkosti ulice Popská jsme vytipovali místo pro vybudování interaktivního dětského hřiště, kde bychom rádi umístili i vodní prvky. O tomto záměru se nyní jedná,“ dodal primátor Křupala.

První část prací již byla zahájena, největších úprav se prostranství dočká během letních prázdnin a na podzim.  

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí