Provoz opavských školních družin v době jarních prázdnin

Upraveno: 21.02.2020

Podle § 8 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, může ředitel školy po projednání se zřizovatelem přerušit činnost školní družiny v době školních prázdnin.

Dle materiálu MŠMT „Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích“, čj. 16304/2012-20, jsou jarní prázdniny v okrese Opava stanoveny na období od 3. února 2014 –  9. února  2014

Podle dohody ředitelů opavských ZŠ a po projednání se zákonnými zástupci žáků bude v době jarních prázdnin otevřena

·         školní družina při Základní škole Opava, Vrchní 19,

kde se k docházce mohou přihlásit žáci ostatních opavských školních družin k zájmové a tématické rekreační činnosti.