Prstenec parků v centru města projde plánovanou revitalizací

Upraveno: 17.02.2020

Zhruba v polovině dubna bude zahájena plánovaná revitalizace parků v centru města. Jde konkrétně o Dvořákovy sady, sady Svobody, Křížkovského sady, Smetanovy sady a sady U Muzea. Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Opavy na období 2008–2015.

V rámci stavebních úprav dojde zejména ke zpevnění parkových ploch, resp. úprav parkových chodníků včetně jejich povrchů a některých změn v jejich trasování, osvětlení chodníků a doplnění parkovým mobiliářem – lavičky, stojany na kola a odpadkové koše. Plánovaná revitalizace bude probíhat po dobu 120 dní od zahájení stavebních prací. Ukončení je plánováno v polovině srpna 2012. Upozorňujeme návštěvníky parků na ztížené podmínky průchodu parky během probíhající revitalizace a děkujeme za pochopení