Rada města jmenovala ředitele Seniorcentra

Upraveno: 02.10.2023
Ilustrační obrázek

Po rezignaci ředitele Seniorcentra Opava Radima Křupaly v červenci letošního roku byla dočasně pověřena řízením této městské příspěvkové organizace vedoucí Domova sv. Kateřiny Michaela Redrová.

Z organizačních a provozních důvodů bylo třeba tento dočasný stav ukončit a radou města byl jmenován ředitelem této organizace na dobu určitou Michal Jedlička.

Michal Jedlička již jako ředitel Seniorcentra působil a to v letech 2016 – 2018 do svého uvolnění do funkce náměstka primátora, kterou zastával v letech 2018 – 2022. Vzhledem k tomu, že již má s vedením této organizace zkušenosti, byl právě on jmenován ředitelem do doby, než bude vypsáno a ukončeno výběrové řízení na nového ředitele.

„Jmenování Michala Jedličky do funkce ředitele této příspěvkové organizace bylo variantou, na kterou rada města přistoupila s ohledem na nutnost okamžitého řešení provozních záležitostí spojených s chodem organizace,“ uvedl k tomu Michal Kokošek, 1. náměstek opavského primátora, do jehož gesce organizace spadá.

Seniorcentrum Opava, p.o. je příspěvková organizace Města Opavy, která zabezpečuje bytové, sociální a další služby především seniorům a osobám se zdravotním postižením. Financováno je především z rozpočtu města Opavy s přispěním dalších subjektů, např. Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V únoru roku 2020 bylo zařízení rozšířeno o nový ubytovací dům Penzion IV. v opavské Hálkově ulici s kapacitou 52 bytů. Dnes tak organizace Senior centrum Opava disponuje 163 nájemními byty ve čtyřech budovách opavské čtvrti Opava – Kateřinky.

Tiskové oddělení