Rada města vyhlásila výběrové řízení na ředitelku/ředitele divadla

Upraveno: 04.09.2023
Ilustrační obrázek

Rada města Opavy na dnešním mimořádném jednání vyhlásila výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Slezského divadla v Opavě. To je od 28. června 2023, kdy byl ze své funkce odvolán dosavadní ředitel Slezského divadla Aleš Kománek, prázdné a řízením instituce byla dočasně pověřena ekonomka Lucie Krásová.

Hlavním úkolem budoucí ředitelky či budoucího ředitele SDO bude organizace veškeré činnosti divadla, tedy řízení jeho činoherního i operního souboru a všech dalších aktivit. Bude městu Opavě, jako zřizovateli divadla, odpovídat především za stanovení a plnění plánu rozpočtu, za účelné a hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků a za kvalitní personální zabezpečení divadla, ale také za dodržování zákonnosti, pracovněprávních předpisů, správné uplatňování mzdové politiky, ochranu majetku a za materiálně-technické a bezpečnostní úseky. Součástí jeho práce bude také plnění uměleckých úkolů divadla.

„Naší snahou je, aby se nová ředitelka nebo nový ředitel Slezského divadla ujala či ujal své práce už na samém začátku nové divadelní sezony. Jde především o to, aby se situace v divadle, která nastala v červenci po odchodu ředitele Kománka, stabilizovala a chceme, aby divadelní soubory plynule pokračovaly v přípravě nových představení a realizaci kulturního kalendáře této významné instituce. Proto hledáme do čela divadla člověka nejen s prokazatelnými praktickými manažerskými a ekonomickými dovednostmi, ale také s přehledem o oblasti kulturního a společenského dění nejen ve městě Opavě, ale celkově. Znalost divadelního provozu a jeho problematiky určitě bude pro zájemce výhodou,“ shrnul požadavky na novou ředitelku či ředitele náměstek opavského primátora pro kulturu Pavel Meletzký.

Případní zájemci se veškeré potřebné informace dozví na obvyklých místech, jako je elektronická úřední deska - část volná místa, případně v příloze této zprávy. Termín pro podání přihlášek je stanoven do 8. září 2023, předpokládaný nástup pak k 1. říjnu 2023.

PŘÍLOHA - VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Martin Kůs
tiskové oddělení