AKTUALIZOVÁNO - Rada odvolala ředitele Slezského divadla

Upraveno: 20.07.2023
Ilustrační obrázek

Rada statutárního města Opavy odvolala MgA. Aleše Kománka z funkce ředitele Slezského divadla v Opavě. Radní zároveň k dnešnímu dni, tj. 29. června 2023, pověřili vedením divadla Ing. Lucii Krásovou. Ta bude divadlo řídit do doby, než se najde nový ředitel či ředitelka.

Současně náměstek primátora Pavel Meletzký nabídl končícímu řediteli možnost realizovat v divadle některé své projekty. „Dramaturgicky pan ředitel odvedl dobrou práci a budeme rádi, pokud přijme naši nabídku, a na některých uměleckých projektech bude dále spolupracovat,“ řekl náměstek primátora pro kulturu Pavel Meletzký s tím, že Aleš Komárek se k předloženým návrhům vyjádří.

V pátek 30. června 2023, se sešli zástupci vedení města Opavy s bývalým ředitelem Slezského divadla v Opavě MgA. Alešem Kománkem, aby projednali další jeho možné setrvání na půdě tohoto kulturního stánku. Rada města Opavy ředitele Kománka ve středu 28. června 2023 z pozice ředitele divadla odvolala a město mu následně nabídlo možnost zůstat v divadle na pozici šéfa opery. Tímto krokem mu chtělo umožnit dokončit některé jeho projekty, které už jsou v určité fázi rozpracování pro budoucí kulturní sezonu.

Aleš Kománek však tuto nabídku odmítl.

Jak už včera uvedl náměstek primátora Pavel Meletzký, do jehož gesce opavská kultura spadá, Aleš Kománek odvedl v uměleckém a v dramaturgickém směru dobrou práci, nebyl však schopen vedení města dostatečně vysvětlit financování budoucích projektů:

„Máme informace o přípravě velkolepých dramaturgických představení, např. se jedná o avizovanou světovou premiéru opery Dalinda italského skladatele Gaetana Donizettiho, která má být uvedena na jeviště za čtyři měsíce, ale město ani jeho finanční výbor nedostaly požadované informace o celkových nákladech k její realizaci. To nás vede k velkému a důvodnému znepokojení nad finanční situací ve Slezském divadle, kdy jako zřizovatel nevíme, jak na tom divadlo je a zda je vůbec schopno tento a další projekty dotáhnout ke zdárnému konci zejména právě s ohledem na jejich financování,“ komentuje situaci náměstek Pavel Meletzký.

A nezůstává jen u toho. Vedle manažerských a ekonomických pochybení ředitele Kománka jsou zde i další neznámé, jako je jeho personální politika: „Během krátké doby odešlo z divadla několik podle našeho soudu klíčových osob. Končící zaměstnanci se odvolávali na špatnou až nulovou komunikaci s ředitelem Kománkem, jeho nevhodné zasahování do jejich práce a podobně. Tady, stejně jako v komunikaci všeobecně, vidíme největší slabiny odvolaného ředitele, a proto jsme využili práva zřizovatele a rozhodli o jeho odvolání,“ doplnil náměstek Pavel Meletzký.

Pro Aleše Kománka platí dvouměsíční výpovědní lhůta a město začne připravovat výběrové řízení na obsazení místa ředitele Slezského divadla v Opavě.

Aleš Kománek byl do funkce ředitele divadla jmenován radou města po výběrovém řízení v polovině listopadu 2021 poté, co skončil jako ředitel Ilja Racek. Už v té době byl Aleš Kománek uznávaným dirigentem, spolupracující s řadou prestižních orchestrů v České republice i v zahraničí. Byl rovněž pedagogem na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. V letech 2012 až 2016 působil jako umělecký vedoucí společnosti AIDA Entertainment v Hamburku, poslední čtyři roky před příchodem do Opavy byl ředitelem a pedagogem Musik-Atelieru Creativo v rakouském Badenu.

Martin Kůs
tiskové oddělení