Radnice a Crestyl se dohodli na výstavbě projektu Central Opava

Upraveno: 16.02.2020

Statutární město Opava a Developerská skupina Crestyl podepsali dodatek smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky v centru města. V něm obě strany deklarují společný zájem, upřesňují rozsah obchodního a společensko-zábavního centra Central Opava a zavazují se pokračovat v realizaci jeho výstavby. Central Opava v nové podobě vyroste v celém prostoru za Slezankou, který přímo sousedí s Rybím trhem a Popskou ulicí a bude zahrnovat i pozemek pod budovou Ministerstva zemědělství. Právě jeho zajištění i demolici paneláku město v dodatku deklaruje. Crestyl pak odstranění stavby pokryje svými finančními prostředky.

Nyní probíhá zpracování tzv. objemové studie, která by měla být hotová v nejbližších týdnech. Po jejím odsouhlasení ze strany města pak bude nová podoba projektu ihned představena veřejnosti.

„Se skupinou Crestyl jsme se shodli na dalším společném postupu a v dodatku smlouvy přesně definovali rozsah celého projektu. Ten nám pomůže dále vyřešit centrum našeho města a zejména pak problém s budovou Ministerstva zemědělství. Nyní s Ministerstvem vyjednáváme podmínky směny předmětné budovy,“ říká náměstek primátora Dalibor Halátek, ze Statutárního města Opava.

„Na našem projektu v Opavě pracujeme již sedm let a za tu dobu jsme připravili celou řadu návrhů, jak celý prostor v centru města řešit. Jsme proto rádi, že jsme nyní s městem našli shodu a město potvrdilo svůj zájem na odstranění budovy Ministerstva zemědělství a začlenění pozemku, na kterém se dnes tato budova nachází, do našeho projektu. Na nás je nyní kompletní příprava nového projektu s podporou města, který bude tuto dosaženou shodu respektovat,“ říká Omar Koleilat, generální ředitel skupiny Crestyl, která je developerem projektu Central Opava.

Nově uzavřený dodatek se týká smlouvy z roku 2005, ve které se město zavazuje developerovi odprodat pozemky v prostoru za Slezankou.

O projektu Central Opava:

Central Opava nabídne obyvatelům širokou nabídku veškerého zboží a služeb. V rámci plánované struktury nájemců budou v centru zastoupené domácí, ale i etablované mezinárodní značky, které zatím v rámci města nefigurují. Co se týče módy, na své si přijdou milovníci módních výstřelků i klasického oblečení, a to napříč všemi věkovými skupinami. K příjemnému posezení v centru města poslouží kavárny a restaurace.

Obchodní a společensko-zábavní centrum Central Opava bude umístěno v samotném srdci Opavy v bezprostřední blízkosti Horního náměstí. V minulosti zde byla kompaktní zástavba měšťanských domů. Zásadní změnu místa přinesl konec druhé světové války, kdy byla část bloku poškozena požáry a bombardováním. Původní kvalitní urbanistická struktura byla nenávratně ztracena a vyrostl zde mimo jiné i osmipodlažní dům Ministerstva zemědělství. V této lokalitě je tak nyní jedinečná příležitost pro vytvoření nového urbanistického a architektonického zpracování, které napraví stav vytvořený v druhé polovině 20. století.

O skupině CRESTYL:

Skupina CRESTYL působí na českém realitním trhu od roku 1996 a patří mezi vedoucí developery s širokým portfoliem rezidenčních a komerčních projektů. Skupina CRESTYL se v současné době aktivně věnuje rozvoji více než čtrnácti lokalit po celé České republice s celkovou investiční hodnotou přesahující 1 miliardu EUR.

Další informace vám podá agentura EMC a.s.:
Ondřej Micka, mob.: +420 724 352 552
Kamila Břeňková, mob.: +420 602 266 785
Tel: + 420 251 091 211
E-mail: crestyl@emcgroup.cz

 

 

Publikováno dne 4.1.2012