Radnice urychluje přípravu poslední etapy jižního obchvatu

Upraveno: 28.11.2019
Opavská radnice chce zadat technickou studii a posouzení vlivu stavby na životní prostředí na poslední část jižního obchvatu mezi Olomouckou a Bruntálskou ulicí a tím výrazným způsobem pomoci k urychlení stavby této důležité silnice.

Opavská radnice chce zadat technickou studii a posouzení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA) na poslední část jižního obchvatu mezi Olomouckou a Bruntálskou ulicí. Podstatným způsobem se tím urychlí projektové práce a urychlí se výstavba poslední etapy jižního obchvatu. „Obrovskou výhodou je, že je tato trasa v krajském i opavském územním plánu jako veřejně prospěšná stavba,“ říká náměstek opavského primátora Michal Jedlička.

Podle jeho slov bude tato dokumentace plynule navazovat na pravomocné územní rozhodnutí jižního obchvatu v úseku Hradecká – Olomoucká. To bylo vydané v roce 2017 a stále je platné. Zhotovitel této studie a EIA zatím ale vybrán nebyl. „Běží všechny úkony podle zákona o veřejných zakázkách. O výběru nejvhodnější projekční firmy bude definitivně rozhodovat rada města,“ objasňuje náměstek Jedlička.

Opavská radnice by chtěla mít technickou studii na stole co nejdříve, nejlépe do začátku letních prázdnin. Pak ještě musí proběhnout proces EIA. „Pevně věřím, že posuzování vlivu této stavby na životní prostředí proběhne bez komplikací. Pokud půjde vše jak má a nebudou žádné překážky, vše by mohlo být hotovo začátkem podzimu,“ vysvětluje Michal Jedlička.

Opavští radní tak zadáním technické studie aktivně pomáhají připravovat klíčové dopravní stavby ve městě. Severní obchvat připravuje a staví stát. Jižní obchvat stavěl Moravskoslezský kraj, který rovněž projekčně připravil i další úsek mezi Hradeckou a Olomouckou ulicí.

V souvislosti s budoucím uspořádáním silniční sítě ve městě kraj v současné době usilovně jedná se státem, aby pokračoval v další přípravě a následně ve výstavbě jižního obchvatu města. „Severní a jižní obchvat jsou pro Opavu naprosto klíčové dopravní stavby. Odvedou tak definitivně tranzitní dopravu z historické části města. Proto jsme v předstihu tuto dokumentaci zadali, abychom maximálně urychlili projektové práce. Pokud bychom nedělali nic, tak by nás lidé oprávněně kritizovali,“ dodává závěrem náměstek Jedlička.

Martin Dostál, odbor rozvoje města a strategického plánování