Radniční web uspěl v auditu přístupnosti pro nevidomé

Upraveno: 23.02.2020

Oficiální stránky statutárního města Opava www.opava-city.cz prošly auditem přístupnosti, při kterém se zkoumalo, jak je městský web přístupný pro zrakově postižené. Audit dopadl velmi dobře.

Webové stránky měst musí dodržovat tzv. metodiku Blind friendly. Projekt Blind Friendly Web se zabývá přístupností webových stránek pro uživatele nejen se zdravotním postižením. Na přístupné webové stránce se takový uživatel samostatně dostane k informacím, které jsou na ní publikovány, není znevýhodněn svým zdravotním postižením, použitým technickým vybavením či znalostmi.

Přístupnost se netýká pouze uživatelů se zrakovým nebo jiným zdravotním handicapem. Pravdou je, že úpravy, vedoucí k lepší přístupnosti pro uživatele se zdravotním handicapem, mají mnohem širší dopad a bez nadsázky pomáhají opravdu každému návštěvníkovi. Do skupiny znevýhodněných návštěvníků tak řadíme nejen uživatele se zdravotním handicapem (pro ně je web často jedinou možností, jak mohou samostatně komunikovat s okolím), ale i seniory či uživatele přistupující na web z jiného zařízení než je stolní PC nebo notebook.

Přístupný web je uživatelsky přívětivější, výrazně lépe se používá a uživatelé se na něm snadno dostanou ke svému cíli. Pro řadu uživatelů je přístupnost také velmi důležitá pro to, aby mohli se stránkami vůbec pracovat. Smyslem přístupnosti je zmenšovat či úplně odstraňovat překážky, na které může uživatel narážet při používání webových stránek, dokumentů a aplikací.

Během auditu se organizace Tyflocentrum Brno o.p.s. zaměřila právě na nalezení bariér z hlediska přístupnosti, které práci s webem významně brání nebo dokonce znemožňují. Výsledek auditu dopadl velmi dobře. K 29. květnu 2015 webové stránky města neobsahovaly žádné závažné překážky, které by mohly komplikovat přístup k některým částem obsahu webu či k některým funkcionalitám. V rámci veřejné správy je dokonce náš web po stránce přístupnosti nadstandardně řešený.

Na oficiálních webových stránkách města, na odstraňování chyb a zvýšení atraktivnosti, přehlednosti a informovanosti samozřejmě i nadále pracujeme.

Roman Konečný, pracovník vztahů k veřejnosti a šéfeditor webových stránek a sociálních sítí města