Reklamu v centru města je třeba regulovat

Upraveno: 14.09.2021
Ilustrační obrázek

Do konce roku hodlá město předložit k projednání návrh nařízení  regulující reklamu na veřejně přístupných místech. Obdobně se již k problematice postavila Praha, Brno, Ostrava, ale i řada menších měst. Nevzhledné poutače a jiné reklamní nosiče totiž hyzdí a ničí ráz především historického jádra města.  Umísťovat je je tedy nutné citlivě a opravdu pouze na vhodných místech.

Cílem nařízení je podle zákona o reklamě odstranit a zakázat reklamu v historickém centru města, která nesplňuje kritéria stanovená v manuálu tak, aby nebyly ničeny architektonické prvky budov. Reklama také nesmí dominovat prostoru. Vzniknou jasná pravidla pro její umístění, která by měla směřovat k odstranění poutačů neestetických a na nevhodných místech, v agresivních a reflexních barvách a podobně,“ vysvětlila metodička magistrátu Renata Mrákotová, která nařízení připravuje.

Město se přitom snaží reklamu regulovat již nyní, zatím však pouze na svých budovách. „Pravidla pro objekty ve vlastnictví města jsme upravili již na jaře v roce 2018 a od nájemců, například na opravených parterech domů v centru, vyžadujeme jejich dodržování. Nařízení, které by regulaci reklamy jasně stanovilo a o které se budeme moci opřít,  zatím chybí, jednoznačně ho potřebujeme,“ dodává městský architekt Petr Stanjura.

Vedení radnice se rozhodlo zveřejnit informaci o chystané regulaci již nyní, aby se na ni mohli majitelé objektů připravit. I v samotném nařízení  se samozřejmě bude počítat s dostatečným časovým prostorem, aby stávající reklama mohla být přizpůsobená novým podmínkám.

Nová pravidla přijdou na přetřes na prosincovém jednání rady. Zda byla přijata a kdy a s jakými restrikcemi začnou platit, bude zveřejněno na webu města, článek přineseme i na stránkách Hlásky. 

Lada Dobrovolná
tiskové oddělení