Revitalizace vnitrobloků v Kateřinkách finišuje

Upraveno: 17.02.2020

Práce v Kateřinkách začaly již v dubnu tohoto roku. U prvních vnitrobloků již v těchto dnech probíhají dokončovací práce. Nové chodníky, odpadkové koše, stojany na kola, ale také hokejbalové branky, basketbalové koše nebo věšáky na prádlo. To je výčet jen některých věcí, které přibudou v Kateřinkách v rámci právě probíhající revitalizace vnitrobloků. Celkem šest projektů financovaných převážně z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu vyjde na 44,76 milionů korun. Revitalizace vnitrobloku ulic Vrchní a Rolnická Práce na vnitrobloku zahrnují nejen zlepšení trasování chodníků, ale také dodání nových parkových laviček, odpadkových košů a plakátovacích ploch. Nově ve vnitrobloku přibude také devět sušáků na prádlo. Projekt by měl alespoň částečně pomoci také s parkováním – na jeho konci vznikne celkem 92 parkovacích míst. „Dobrou zprávou je také výsadba 91 keřů a 217 dřevin na živé ploty,“ dodává k projektu Martina Heisigová z odboru rozvoje města a strategického plánování. Revitalizace vnitrobloku Fügnerova 6 a 8 Další z řady vnitrobloků, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí, určují ulice Edvarda Beneše a Fügnerova. „Hlavním cílem této revitalizace je vytvoření kvalitní a příjemné rezidentní čtvrti, která bude svými parametry odpovídat současným požadavkům na bydlení a trávení volného času,“ říká Hana Tvrdá z odboru rozvoje města a strategického plánování. V rámci projektu došlo k přeměně betonového hřiště, kterému chybělo jakékoliv sportovní vybavení, ve víceúčelové hřiště s moderním povrchem. Hřiště je ohraničeno dřevěnými stěnami pro zmírnění hluku a vylétávání míče z prostoru hřiště, je vybaveno basketbalovými koši, hokejovými brankami, stojany na kola a odpadkovými koši. „Pro relaxaci a odpočinek, zejména rodičů s malými dětmi, bylo vytvořeno zátiší z velkých hladkých balvanů a drobnějších valounů, doplněné herními prvky pro nejmenší děti, lavičkami a košem,“ dodává Hana Tvrdá. Kromě modernizace hřiště došlo ve vnitrobloku také ke zpevnění ploch a k zahradním a krajinářským úpravám. Do prostoru vnitrobloku byly provedeny také dosadby kvetoucích keřů, které by celý prostor měly ještě více zútulnit. Obyvatelé se také dočkali veřejného osvětlení, které do této chvíle ve vnitrobloku chybělo. Revitalizace vnitrobloku ulic Černá, Hálkova a Ratibořská Také tento vnitroblok by se na konci revitalizace měl stát kvalitní a příjemnou rezidenční čtvrtí nejen z funkčního, ale také estetického hlediska. I zde dojde k revitalizaci zpevněných ploch. Kromě toho také přibude parkovacích míst, nový přechod pro chodce a dopravní značení. Stávající chodníkové trasy, které taktéž projdou rekonstrukcí, doplní tzv. šlapáky. „V rámci vnitrobloku zůstane zachován současný umělý kopeček. Mobiliář pak bude rozmístěn tak, aby zejména při sáňkování dětí v zimním období nedošlo k úrazům,“ říká Hana Tvrdá. V rámci revitalizace dojde také ke kompletní výměně osvětlení. Revitalizace prostranství Holasická 6, 8–14 Tento projekt upravuje jedno z nejmenších území v rámci celého integrovaného plánu rozvoje města pro sídliště Kateřinky. Prostor vymezený ulicemi Holasická a Na Potůčku získá zelenou tvář díky odstranění asfaltových a dlážděných zpevněných ploch a díky založení nového trávníku. „Kromě toho projde obnovou také stávající trávník a plánujeme vysadit kvetoucí dřeviny, které vytvoří příjemné místo k trávení volného času,“ dodává Réka Struhár z odboru rozvoje města. Kromě projektů zaměřených na revitalizace vnitrobloků se v tuto chvíli v Kateřinkách realizují ještě dva projekty spolufinancované z evropských peněz. Jejich cílem je zlepšení stavu cest a chodníků, které již byly plné děr a dalších závad. Kromě toho budou také opraveny a částečně vyměněny lampy veřejného osvětlení. Poslední práce by v Kateřinkách měly skončit do konce srpna.

Publikováno dne 2.7.2012