Revitalizace zeleně v Městských sadech

Upraveno: 27.02.2020

Město Opava už více let připravuje akci Revitalizace zeleně v Městských sadech. Po revitalizaci zeleně v prstenci Městských parků, která úspěšně proběhla v létech 2000 až 2003, kdy bezprostředně po provedeném rozsáhlém kácení suchých, havarijních a neperspektivních stromů následovaly stejně tak rozsáhlé výsadby, si dnes již málokdo vybaví, jak Městské parky vypadaly dříve.

Stejný proces nyní proběhne na přelomu roku 2011 a 2012 i v Městských sadech. K tomuto kroku jsme přistoupili na základě opakovaně provedeného dendrologického průzkumu, který prokázal, že zdravotní stav stromů je v mnoha směrech velmi špatný. Tato skutečnost byla opakovaně prokázána v případě nepříznivých meteorologických podmínek, kdy každoročně vlivem poryvů větrů dochází k poškozování stromů a jejich vývratům.

Na základě provedené inventarizace stromů byl zpracován projekt na provedení 1. etapy revitalizace zeleně.

V rámci výzev zaměřených na obnovu zeleně vyhlašovaných Státním fondem ČR město úspěšně podalo žádost o poskytnutí dotace a obdrželo finanční prostředky, které pokryjí náklady na revitalizaci ve výši 90 %.

V letošním roce proběhlo výběrové řízení na realizační firmu a akce bude zahájena na podzim - v říjnu a bude dokončena na jaře příštího roku koncem května. V rámci této 1. etapy se zaměříme na obnovu zeleně mimo hlavní aleje. Nejdříve proběhne kácení stromů, které byly, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, vytipovány jako nebezpečné a neperspektivní. Stromy, které se jevily jako havarijní, již byly po celou dobu přípravy akce průběžně odstraňovány.

Po ukončení fáze kácení, která bohužel musí proběhnout i když je vnímána velmi negativně a je všestranně velmi nepříjemná, bude následovat fáze výsadeb. Vysazovány budou stromy a keře. K výsadbám budou, stejně jako v případě Městských parků, použity stromy kvalitně zapěstované, o velikostí kmínku 14 cm – 16 cm, 16 cm – 18 cm, u některých soliterních stromů i 18 cm – 20 cm. Jako druhy budou vysazovány především.javory, duby, jerlíny, okrasné třešně, catalpy a další. Z keřů budou vysazovány rododendrony, kaliny, břečťany.

Pokud projevíte zájem se s připravovanou akcí Revitalizace zeleně v Městských sadech seznámit podrobněji, máte možnost získat více informací v rámci diskuze u kulatého stolu, který se na toto téma uskuteční dne 21.09.2011 v 16.00 hod v zasedačce městské rady v přízemí hlavní budovy Magistrátu města Opavy Hláska na Horním náměstí 69 nebo nás můžete navštívit v rámci připravované akce ke Dni stromů, která proběhne v Městských parcích 16.10.2011 a odbor životního prostředí zde bude mít své stanoviště.