Parkoviště Masařská je do června uzavřeno

Upraveno: 12.03.2024
Ilustrační obrázek

Od 1. března do 30. června bude omezený provoz a úplně uzavřeno parkoviště ve vnitrobloku ulice Masařská (informovali jsme v únorové Hlásce), kde bude probíhat komplexní rekonstrukce parkoviště, včetně přilehlých obslužných komunikací. Stavební práce budou rozděleny do čtyř etap a budou probíhat tak, aby byl vždy zachován průjezd pro zásobování a dopravní obsluhu všech přilehlých dvorních traktů. Oprava parkoviště je zařazena do plánu tzv. jmenovitých akcí, které pro město zajišťují Technické služby Opava. V případě nepříznivého počasí se zahájení stavby o několik dní posune.

Další dopravní omezení se bude týkat ulice Rybářská. Zde nastane dopravní omezení a částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu v délce 70 metrů od 2. dubna a potrvá do 30. září. Důvodem bude výstavba dalšího vjezdu do přilehlých kasáren Armády ČR a součástí stavby bude výstavba přemostění vodního náhonu. Dopravní provoz zde v době prací bude probíhat střídavě ve zbývajícím jízdním pruhu a řízený bude světelnou signalizací.