Řidiči, informujte se o stavu svých“ trestných“ bodů

Upraveno: 20.11.2019
Od roku 2006 funguje v České republice bodový systém, který sleduje páchání přestupků či trestných činů řidičů. Řada z nich ale vůbec netuší, kolik bodů na svém kontě vlastně má. Informovat se mohou na magistrátu města.

Od roku 2006 funguje v České republice bodový systém, který sleduje páchání přestupků či trestných činů řidičů. Řada z nich ale vůbec netuší, kolik bodů na svém kontě vlastně má. Bohužel často žijí v omylu, že například za nepřipoutání se bezpečnostním pásem zaplatí pouze blokovou pokutu na místě a dále se již nic neřeší. Body jsou ale do registru připisovány obligatorně a vždy je stanovena přesná hodnota.

Doporučujeme proto řidičům,kteří mají trvalý pobyt v územním obvodu obce Opava, aby se na magistrát přišli informovat na své bodové hodnocení. Konkrétně do kanceláře 308 v budově B areálu na Krnovské ulici. Přímo v této kanceláři si vypíší krátkou žádost a zaplatí 15 Kč za každou započatou stránku, výpis jim bude vydán obratem,“ radí referentka oddělení dopravně správních agend Renata Martináková.

V Opavě se od zavedení nového systému vybodovalo na pět set řidičů, kteří po nasbírání 12 bodů přišli o řidičský průkaz. O jeho vrácení může řidič požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne jeho pozbytí, samozřejmě pokud souběžně netrvá uložená sankce či trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je přezkoušení z odborné způsobilosti, absolvování lékařské prohlídky a dopravně psychologického vyšetření. Dnem vrácení podléhá řidič novému bodovému hodnocení; původních 12 bodů se odečte a body se počítají znovu od nuly.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí