Řidiči se dočkali zprovoznění ulic Janská - Bílovecká

Upraveno: 18.02.2020

Po několika měsíční rekonstrukci jsou obě ulice dnes od 14 hodin opět průjezdné.

Stavební práce byly započaty 27. února 2012 uzávěrou předmětné komunikace,“ uvedl Rudolf Klapetek z odboru dopravy Magistrátu města Opavy a doplnil: „V rámci prací byla provedena modernizace průjezdního úseku silnice, rekonstrukce stávajícího chodníku a vybudování nové cyklistické stezky v obou směrech včetně rekonstrukce všech inženýrských sítí a to od objektu železniční stanice Opava-východ po podjezd železničního mostu na trati Opava-východ  Krnov v celkové délce 1055 metrů.

Rekonstrukcí ulic bylo dosaženo mnohem větší plynulosti dopravy, než tomu bylo v minulosti. Zároveň je zde zajištěn bezpečný provoz cyklistů a chodců.

„Na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby byl dne 12. 12. 2012 od 14 hodin plně obnoven provoz," uvedl dále Klapetek.

Investorem stavby byl Moravskoslezský kraj, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, spolu se Statutárním městem Opava. Zhotovitelem stavby společnost EUROVIA CS.

Celá stavba zatím ještě není finančně uzavřena, ale podle smlouvy jsou celkové náklady vyčísleny na 46,4 milionu korun. Moravskoslezský kraj přitom uhradí 26,5 milionu korun za vozovky, včetně dopravního značení a odvodnění a za některé přeložky inženýrských sítí. Město Opava zaplatí ze svého rozpočtu chodníky, cyklostezky, veřejné osvětlení a trakční vedení včetně stožárů či zbývající přeložky celkem za 19,9 milionu korun.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí